Visa allt om L Engström Konsult och Kalkyl AB
Visa allt om L Engström Konsult och Kalkyl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 149 115 90 98 101 17 50 493 648 281
Övrig omsättning - - - - 63 80 78 837 287 264
Rörelseresultat (EBIT) -41 -55 -20 -46 -47 -161 -135 610 155 126
Resultat efter finansnetto -156 -19 64 43 -52 -103 -104 546 300 169
Årets resultat -97 83 126 51 1 8 67 291 270 208
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 457 4 098 4 610 4 591 4 566 4 727 4 830 4 971 5 084 4 632
Omsättningstillgångar 1 356 233 220 195 189 78 203 290 94 241
Tillgångar 3 813 4 331 4 830 4 785 4 755 4 805 5 033 5 261 5 178 4 873
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 729 4 126 4 542 4 416 4 366 4 365 4 357 4 290 3 998 3 929
Obeskattade reserver 0 70 200 297 324 384 503 702 583 635
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 135 88 72 66 56 174 269 597 310
Skulder och eget kapital 3 813 4 331 4 830 4 785 4 755 4 805 5 033 5 261 5 178 4 873
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 94 95 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - 0 27 29 6
Utdelning till aktieägare 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 149 115 90 98 164 97 128 1 330 935 545
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 493 648 281
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 121 125 27
Rörelseresultat, EBITDA 5 -9 26 8 71 1 36 777 199 273
Nettoomsättningförändring 29,57% 27,78% -8,16% -2,97% 494,12% -66,00% -89,86% -23,92% 130,60% -%
Du Pont-modellen -0,97% -0,46% 1,33% 0,94% -0,80% -2,04% -2,07% 12,24% 6,16% 4,19%
Vinstmarginal -24,83% -17,39% 71,11% 45,92% -37,62% -576,47% -208,00% 130,63% 49,23% 72,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,50% 48,30% 98,22%
Rörelsekapital/omsättning 854,36% 85,22% 146,67% 125,51% 121,78% 129,41% 58,00% 4,26% -77,62% -24,56%
Soliditet 97,80% 96,53% 97,27% 97,13% 96,84% 96,73% 93,93% 91,38% 85,32% 90,01%
Kassalikviditet 1 633,73% 172,59% 250,00% 270,83% 286,36% 139,29% 116,67% 107,81% 15,75% 77,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...