Visa allt om Conlogic Aktiebolag
Visa allt om Conlogic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 160 1 592 1 338 1 553 1 315 1 065 861 1 376 927 908
Övrig omsättning - - - - - 3 400 30 64 22
Rörelseresultat (EBIT) 0 468 84 276 251 152 325 415 84 93
Resultat efter finansnetto 10 484 94 276 253 152 340 395 132 90
Årets resultat 7 458 71 150 180 151 316 200 106 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 250 329 252 226 201 23 48 201 203
Omsättningstillgångar 1 896 2 137 2 129 2 100 1 609 1 209 1 390 1 475 1 052 882
Tillgångar 2 209 2 387 2 458 2 351 1 835 1 410 1 413 1 523 1 253 1 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 674 1 767 1 309 1 338 1 188 1 008 856 791 594 498
Obeskattade reserver 70 70 176 176 106 106 166 254 148 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 464 550 973 837 541 296 390 478 511 438
Skulder och eget kapital 2 209 2 387 2 458 2 351 1 835 1 410 1 413 1 523 1 253 1 085
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 366 415 371 385 415
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 508 521 513 590 460 6 6 15 40 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 255 239 237 260 217 191 194 286 187 161
Utdelning till aktieägare 100 100 0 100 0 0 0 250 3 0
Omsättning 1 160 1 592 1 338 1 553 1 315 1 068 1 261 1 406 991 930
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 160 1 592 1 338 777 658 1 065 861 1 376 927 908
Personalkostnader per anställd (tkr) 782 785 773 437 352 579 640 682 697 634
Rörelseresultat, EBITDA 0 490 108 300 276 183 332 421 93 102
Nettoomsättningförändring -27,14% 18,98% -13,84% 18,10% 23,47% 23,69% -37,43% 48,44% 2,09% -%
Du Pont-modellen 0,45% 20,32% 3,82% 11,78% 13,79% 10,92% 24,56% 27,31% 10,69% 8,94%
Vinstmarginal 0,86% 30,46% 7,03% 17,84% 19,24% 14,46% 40,30% 30,23% 14,46% 10,68%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 123,45% 99,69% 86,40% 81,33% 81,22% 85,73% 116,14% 72,46% 58,36% 48,90%
Soliditet 78,25% 76,31% 58,84% 62,43% 69,00% 77,03% 69,24% 63,94% 55,91% 55,72%
Kassalikviditet 408,62% 388,55% 218,81% 250,90% 297,41% 408,45% 356,41% 308,58% 205,87% 201,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...