Visa allt om Peter Linusson Konsult Aktiebolag
Visa allt om Peter Linusson Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 340 303 439 474 90 953 291 752 1 117 1 106
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -120 -40 23 -356 -88 -53 9 -48 13 99
Resultat efter finansnetto 269 245 140 -357 571 -3 159 -48 9 82
Årets resultat 269 245 140 -357 571 -3 159 -48 15 47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 138 160 50 50 50 50 50 0 101
Omsättningstillgångar 461 357 93 93 677 187 269 162 341 339
Tillgångar 577 495 254 143 727 237 319 212 341 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 364 119 -21 686 115 236 77 125 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 1 62 48 75
Kortfristiga skulder 69 131 135 164 41 121 82 73 169 241
Skulder och eget kapital 577 495 254 143 727 237 319 212 341 440
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 52 160 289 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 165 85 81 338 37 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 91 66 67 147 14 0 26 147 180 195
Utdelning till aktieägare 250 125 0 0 350 0 20 0 0 0
Omsättning 340 303 439 474 90 953 291 752 1 117 1 106
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 340 303 439 474 90 - 291 752 1 117 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 161 156 497 62 - 85 312 487 563
Rörelseresultat, EBITDA -98 -18 24 -356 -88 -53 9 -48 13 142
Nettoomsättningförändring 12,21% -30,98% -7,38% 426,67% -90,56% 227,49% -61,30% -32,68% 0,99% -%
Du Pont-modellen 46,79% 50,10% 55,91% -248,95% 78,54% -1,27% 49,84% -22,17% 3,81% 22,50%
Vinstmarginal 79,41% 81,85% 32,35% -75,11% 634,44% -0,31% 54,64% -6,25% 1,16% 8,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 93,88% 42,22% -2,31% 50,17% 84,44% 79,86% 85,35%
Rörelsekapital/omsättning 115,29% 74,59% -9,57% -14,98% 706,67% 6,93% 64,26% 11,84% 15,40% 8,86%
Soliditet 88,04% 73,54% 46,85% -14,69% 94,36% 48,52% 73,98% 36,32% 36,66% 27,06%
Kassalikviditet 668,12% 272,52% 68,89% 56,71% 1 651,22% 154,55% 328,05% 221,92% 201,78% 140,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...