Visa allt om Hernan Vega AB
Visa allt om Hernan Vega AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 758 3 226 2 095 2 539 4 344 4 363 1 940 1 992 2 046 2 149
Övrig omsättning 210 301 49 - 139 74 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 32 -84 -82 30 90 -64 -28 1 46
Resultat efter finansnetto -256 6 -120 -130 1 80 -65 -27 3 45
Årets resultat -256 6 -120 -98 -6 48 -65 -27 -2 36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 586 763 356 456 573 612 45 61 68 71
Omsättningstillgångar 414 615 498 419 393 484 132 114 240 329
Tillgångar 1 000 1 378 854 875 966 1 096 177 175 308 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -161 95 89 69 117 124 26 91 118 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 673 834 507 448 358 165 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 487 449 258 357 459 776 151 84 190 276
Skulder och eget kapital 1 000 1 378 854 875 966 1 096 177 175 308 401
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 496 125 160 160 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 949 780 320 505 1 235 519 319 271 270 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 398 326 172 233 450 315 262 257 275 284
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Omsättning 3 968 3 527 2 144 2 539 4 483 4 437 1 940 1 992 2 046 2 149
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 2 2 6 7 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 940 807 1 048 1 270 724 623 647 664 682 716
Personalkostnader per anställd (tkr) 356 282 258 378 292 214 220 205 220 240
Rörelseresultat, EBITDA 191 172 33 35 156 157 -48 -10 21 66
Nettoomsättningförändring 16,49% 53,99% -17,49% -41,55% -0,44% 124,90% -2,61% -2,64% -4,79% -%
Du Pont-modellen -2,00% 2,32% -9,84% -9,37% 3,11% 8,21% -36,16% -15,43% 0,97% 11,72%
Vinstmarginal -0,53% 0,99% -4,01% -3,23% 0,69% 2,06% -3,30% -1,36% 0,15% 2,19%
Bruttovinstmarginal 63,54% 61,16% 59,24% 59,98% 66,09% 63,51% 64,02% 61,70% 62,66% 65,84%
Rörelsekapital/omsättning -1,94% 5,15% 11,46% 2,44% -1,52% -6,69% -0,98% 1,51% 2,44% 2,47%
Soliditet -16,10% 6,89% 10,42% 7,89% 14,55% 13,47% 14,69% 52,00% 38,31% 31,17%
Kassalikviditet 28,95% 90,42% 143,41% 66,67% 46,84% 41,49% 41,06% 57,14% 88,42% 94,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...