Visa allt om Haninge Project AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 326 483 438 414 404 260 87 81 236 169
Övrig omsättning - - - - - - 331 84 - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 111 -26 43 12 179 296 50 -50 -17
Resultat efter finansnetto -39 118 -47 11 -68 127 325 78 -50 -17
Årets resultat -4 125 -23 -2 -70 44 258 86 55 9
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 529 489 261 183 534 594 1 049 1 055 1 479
Omsättningstillgångar 1 043 1 094 1 178 1 616 1 703 1 348 1 294 597 594 258
Tillgångar 1 607 1 623 1 667 1 877 1 886 1 882 1 888 1 646 1 649 1 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 853 1 018 892 1 065 1 211 1 409 1 492 1 334 1 337 1 347
Obeskattade reserver 46 81 123 148 148 158 112 77 120 246
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 117 524 652 663 527 315 285 235 192 144
Skulder och eget kapital 1 607 1 623 1 667 1 877 1 886 1 882 1 888 1 646 1 649 1 737
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 263 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 300 195 300 220 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 31 20 31 22 27 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 160 0 150 144 128 127 100 89 65
Omsättning 326 483 438 414 404 260 418 165 236 169
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 326 483 438 414 404 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 341 219 331 243 290 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -55 111 -26 43 12 179 296 58 -34 -1
Nettoomsättningförändring -32,51% 10,27% 5,80% 2,48% 55,38% 198,85% 7,41% -65,68% 39,64% -%
Du Pont-modellen -2,30% 7,27% -1,38% 2,50% 1,70% 9,72% 17,21% 4,74% -3,03% -0,98%
Vinstmarginal -11,35% 24,43% -5,25% 11,35% 7,92% 70,38% 373,56% 96,30% -21,19% -10,06%
Bruttovinstmarginal 96,32% 73,50% 81,96% 81,40% 85,40% 85,00% 16,09% 18,52% 41,95% 50,89%
Rörelsekapital/omsättning 284,05% 118,01% 120,09% 230,19% 291,09% 397,31% 1 159,77% 446,91% 170,34% 67,46%
Soliditet 55,31% 66,62% 58,95% 62,55% 69,99% 81,05% 83,30% 84,41% 86,32% 87,74%
Kassalikviditet 891,45% 208,78% 180,67% 243,74% 323,15% 427,94% 454,04% 254,04% 309,38% 179,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...