Visa allt om ENOP Energioperatörerna Aktiebolag
Visa allt om ENOP Energioperatörerna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 791 2 227 1 266 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 051 -685 -560 -5 -5 -3 -1 -10 -8 -4
Resultat efter finansnetto -1 050 -677 -554 -1 0 -3 0 0 1 1
Årets resultat -1 050 -677 -554 -1 0 -3 0 0 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 401 3 435 3 295 302 299 295 298 297 288 280
Tillgångar 3 401 3 435 3 295 302 299 295 298 297 288 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 025 576 503 57 57 57 60 60 60 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 376 2 859 2 792 244 241 238 238 237 228 221
Skulder och eget kapital 3 401 3 435 3 295 302 299 295 298 297 288 280
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 791 2 227 1 266 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 051 -685 -560 -5 -5 -3 -1 -10 -8 -4
Nettoomsättningförändring -19,58% 75,91% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -30,90% -19,71% -16,81% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -58,68% -30,40% -43,76% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 57,23% 25,86% 39,73% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 30,14% 16,77% 15,27% 18,87% 19,06% 19,32% 20,13% 20,20% 20,83% 21,07%
Kassalikviditet 143,14% 120,15% 118,02% 123,77% 124,07% 123,95% 125,21% 125,32% 126,32% 126,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...