Visa allt om ENOP Energioperatörerna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 2 227 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -685 -560 -5 -5 -3 -1 -10 -8 -4 -3
Resultat efter finansnetto -677 -554 -1 0 -3 0 0 1 1 1
Årets resultat -677 -554 -1 0 -3 0 0 1 0 0
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 435 3 295 302 299 295 298 297 288 280 276
Tillgångar 3 435 3 295 302 299 295 298 297 288 280 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 576 503 57 57 57 60 60 60 59 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 859 2 792 244 241 238 238 237 228 221 217
Skulder och eget kapital 3 435 3 295 302 299 295 298 297 288 280 276
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 227 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -685 -560 -5 -5 -3 -1 -10 -8 -4 -3
Nettoomsättningförändring 75,91% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -19,71% -16,81% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -30,40% -43,76% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 25,86% 39,73% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 16,77% 15,27% 18,87% 19,06% 19,32% 20,13% 20,20% 20,83% 21,07% 21,38%
Kassalikviditet 120,15% 118,02% 123,77% 124,07% 123,95% 125,21% 125,32% 126,32% 126,70% 127,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...