Visa allt om Miniguard Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -5 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4
Resultat efter finansnetto -4 -3 9 27 38 9 9 87 70 108
Årets resultat 0 0 0 20 28 7 7 62 51 78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 007 2 007 2 043 2 034 2 046 2 017 2 017 2 094 2 077 2 116
Tillgångar 2 007 2 007 2 043 2 034 2 046 2 017 2 017 2 094 2 077 2 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 004 2 004 2 004 2 004 2 004 2 004 2 004 2 003 2 004 2 003
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 4 39 30 42 13 13 90 74 112
Skulder och eget kapital 2 007 2 007 2 043 2 034 2 046 2 017 2 017 2 094 2 077 2 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -5 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,85% 99,85% 98,09% 98,53% 97,95% 99,36% 99,36% 95,65% 96,49% 94,66%
Kassalikviditet 50 175,00% 50 175,00% 5 238,46% 6 780,00% 4 871,43% 15 515,38% 15 515,38% 2 326,67% 2 806,76% 1 889,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...