Visa allt om Stefan Eriksson Datateknik i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Stefan Eriksson Datateknik i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 0 0 0 -9 -10 -13 -12 -17 -21
Resultat efter finansnetto 484 0 755 0 -9 -11 -14 -36 -55 120
Årets resultat 484 0 755 0 -9 -11 -124 48 1 157
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 372 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Omsättningstillgångar 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tillgångar 4 375 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 281 2 797 2 797 2 518 2 518 2 526 2 537 2 662 2 397 2 251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 612 0 0 281 281 262 0 79 236 378
Kortfristiga skulder 481 6 6 5 5 15 266 63 171 174
Skulder och eget kapital 4 375 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804 2 804
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 0 0 0 -9 -10 -13 -12 -17 -21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 74,99% 99,75% 99,75% 89,80% 89,80% 90,09% 90,48% 94,94% 85,49% 80,28%
Kassalikviditet 0,62% 66,67% 66,67% 80,00% 80,00% 26,67% 1,50% 6,35% 2,34% 2,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...