Visa allt om Skyltmästeriet i Kungsängen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 1 0 1 081 1 086 1 080 1 119 1 518 1 522 231
Övrig omsättning - 150 - - - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 128 -147 -164 90 10 30 124 16 3
Resultat efter finansnetto 9 127 -148 -166 87 5 21 103 13 3
Årets resultat 9 127 -148 -166 61 1 11 75 13 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 29 109 206 303 373 83 49
Omsättningstillgångar 51 79 44 76 271 177 173 231 239 262
Tillgångar 51 79 49 105 380 383 477 604 322 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -14 -23 -150 -2 163 142 152 141 66 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 19 95 171 0 0
Kortfristiga skulder 65 102 199 107 217 222 230 291 256 258
Skulder och eget kapital 51 79 49 105 380 383 477 604 322 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 236 184 249 378 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 337 263 110 107 56 94 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 90 70 101 76 92 137 45
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
Omsättning 16 151 0 1 081 1 086 1 081 1 119 1 518 1 522 231
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 081 543 540 560 759 761 116
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 434 176 252 185 213 308 85
Rörelseresultat, EBITDA 16 133 -126 -59 187 108 125 208 31 5
Nettoomsättningförändring 1 500,00% -% -100,00% -0,46% 0,56% -3,49% -26,28% -0,26% 558,87% -%
Du Pont-modellen 31,37% 162,03% -% -155,24% 23,68% 2,61% 6,29% 20,53% 4,97% 0,96%
Vinstmarginal 100,00% 12 800,00% -% -15,08% 8,29% 0,93% 2,68% 8,17% 1,05% 1,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 70,58% 75,41% 82,50% 62,91% 60,47% 67,28% 89,18%
Rörelsekapital/omsättning -87,50% -2 300,00% -% -2,87% 4,97% -4,17% -5,09% -3,95% -1,12% 1,73%
Soliditet -27,45% -29,11% -306,12% -1,90% 42,89% 37,08% 31,87% 23,34% 20,50% 17,04%
Kassalikviditet 78,46% 77,45% 22,11% 71,03% 124,88% 79,73% 75,22% 79,38% 93,36% 101,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...