Visa allt om Klintberg Consulting AB
Visa allt om Klintberg Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 109 2 950 2 249 1 754 1 494 1 675 1 358 1 257 1 208 1 347
Övrig omsättning 221 225 200 169 169 99 - 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 081 707 494 332 392 541 491 541 391 274
Resultat efter finansnetto 996 508 364 160 113 300 406 127 65 98
Årets resultat 774 393 281 116 153 218 224 81 46 70
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 562 6 755 6 991 6 633 6 811 6 918 6 934 7 056 7 090 7 208
Omsättningstillgångar 1 515 681 441 203 310 218 232 297 202 225
Tillgångar 8 077 7 436 7 432 6 836 7 121 7 137 7 166 7 352 7 292 7 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 346 872 730 709 853 700 482 257 177 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 65 80 0 161 450
Långfristiga skulder 5 586 5 715 5 900 5 475 5 505 5 664 6 069 6 392 6 268 6 060
Kortfristiga skulder 1 145 849 802 653 764 608 435 703 686 444
Skulder och eget kapital 8 077 7 436 7 432 6 836 7 121 7 137 7 166 7 352 7 292 7 434
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 67 67 0 64 90 41
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 791 1 270 962 705 403 331 165 0 0 207
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 547 356 256 244 169 140 127 28 59 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 330 3 175 2 449 1 923 1 663 1 774 1 358 1 267 1 208 1 347
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 5 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 587 590 450 585 498 558 453 629 604 674
Personalkostnader per anställd (tkr) 310 312 254 289 169 169 111 68 91 216
Rörelseresultat, EBITDA 1 340 960 642 480 540 684 621 669 524 349
Nettoomsättningförändring 39,29% 31,17% 28,22% 17,40% -10,81% 23,34% 8,04% 4,06% -10,32% -%
Du Pont-modellen 13,59% 9,78% 6,84% 4,97% 5,81% 7,80% 6,89% 7,52% 5,43% 3,77%
Vinstmarginal 26,72% 24,64% 22,59% 19,38% 27,71% 33,25% 36,38% 43,99% 32,78% 20,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,66%
Rörelsekapital/omsättning 9,00% -5,69% -16,05% -25,66% -30,39% -23,28% -14,95% -32,30% -40,07% -16,26%
Soliditet 16,66% 11,73% 9,82% 10,37% 11,98% 10,84% 7,75% 3,50% 2,43% 6,47%
Kassalikviditet 132,31% 80,21% 54,99% 31,09% 40,58% 35,86% 53,33% 42,25% 29,45% 50,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...