Visa allt om YLW Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 216 386 467 791 727 593 300 389 618 502
Övrig omsättning 22 20 20 16 1 17 18 16 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 45 42 59 276 270 152 38 43 131 78
Resultat efter finansnetto 53 193 78 297 280 132 44 45 128 100
Årets resultat 47 132 79 170 170 74 35 22 68 53
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 30 42 135 68 84 99 12 9 14
Omsättningstillgångar 1 149 1 241 1 263 1 314 1 193 882 801 846 796 704
Tillgångar 1 167 1 271 1 305 1 450 1 262 965 900 859 805 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 893 910 981 910 740 678 643 621 553
Obeskattade reserver 279 286 260 284 219 171 142 146 134 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 13 36 16 11
Kortfristiga skulder 50 92 134 184 132 54 67 33 34 50
Skulder och eget kapital 1 167 1 271 1 305 1 450 1 262 965 900 859 805 718
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 90 72 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 600 100 150 150 100 100 0 0 0 0
Omsättning 238 406 487 807 728 610 318 405 636 502
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 386 467 791 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 16 103 86 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 57 54 72 289 285 168 46 46 136 93
Nettoomsättningförändring -44,04% -17,34% -40,96% 8,80% 22,60% 97,67% -22,88% -37,06% 23,11% -%
Du Pont-modellen 4,63% 15,42% 6,28% 20,83% 22,42% 16,48% 6,00% 5,82% 16,40% 14,48%
Vinstmarginal 25,00% 50,78% 17,56% 38,18% 38,93% 26,81% 18,00% 12,85% 21,36% 20,72%
Bruttovinstmarginal 68,98% 48,96% 60,39% 63,97% 55,71% 48,23% 53,33% 35,99% 42,23% 37,65%
Rörelsekapital/omsättning 508,80% 297,67% 241,76% 142,86% 145,94% 139,63% 244,67% 209,00% 123,30% 130,28%
Soliditet 90,63% 87,81% 85,27% 82,09% 84,90% 89,74% 86,96% 87,09% 89,13% 87,45%
Kassalikviditet 2 298,00% 1 348,91% 942,54% 714,13% 899,24% 1 622,22% 1 183,58% 2 539,39% 2 317,65% 1 392,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...