Visa allt om YLW Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 386 467 791 727 593 300 389 618 502 441
Övrig omsättning 20 20 16 1 17 18 16 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 42 59 276 270 152 38 43 131 78 117
Resultat efter finansnetto 193 78 297 280 132 44 45 128 100 110
Årets resultat 132 79 170 170 74 35 22 68 53 63
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 42 135 68 84 99 12 9 14 191
Omsättningstillgångar 1 241 1 263 1 314 1 193 882 801 846 796 704 431
Tillgångar 1 271 1 305 1 450 1 262 965 900 859 805 718 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 893 910 981 910 740 678 643 621 553 499
Obeskattade reserver 286 260 284 219 171 142 146 134 104 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 13 36 16 11 9
Kortfristiga skulder 92 134 184 132 54 67 33 34 50 34
Skulder och eget kapital 1 271 1 305 1 450 1 262 965 900 859 805 718 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 90 72 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 150 150 100 100 0 0 0 0 0
Omsättning 406 487 807 728 610 318 405 636 502 441
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 386 467 791 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 103 86 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 54 72 289 285 168 46 46 136 93 132
Nettoomsättningförändring -17,34% -40,96% 8,80% 22,60% 97,67% -22,88% -37,06% 23,11% 13,83% -%
Du Pont-modellen 15,42% 6,28% 20,83% 22,42% 16,48% 6,00% 5,82% 16,40% 14,48% 18,81%
Vinstmarginal 50,78% 17,56% 38,18% 38,93% 26,81% 18,00% 12,85% 21,36% 20,72% 26,53%
Bruttovinstmarginal 48,96% 60,39% 63,97% 55,71% 48,23% 53,33% 35,99% 42,23% 37,65% 43,99%
Rörelsekapital/omsättning 297,67% 241,76% 142,86% 145,94% 139,63% 244,67% 209,00% 123,30% 130,28% 90,02%
Soliditet 87,81% 85,27% 82,09% 84,90% 89,74% 86,96% 87,09% 89,13% 87,45% 89,37%
Kassalikviditet 1 348,91% 942,54% 714,13% 899,24% 1 622,22% 1 183,58% 2 539,39% 2 317,65% 1 392,00% 1 244,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...