Visa allt om Åkab System AB
Visa allt om Åkab System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 10 613 15 038 13 587 27 428 11 095 14 746 10 817 10 540 14 480 16 418
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -394 -172 306 148 9 908 -765 40 382 726
Resultat efter finansnetto -398 -189 292 142 2 878 -760 29 392 745
Årets resultat 22 -109 158 93 2 672 -413 172 270 410
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 096 1 097 1 140 1 119 1 020 1 533 1 528 1 630 1 745 1 008
Omsättningstillgångar 4 890 4 430 7 040 5 522 4 496 5 188 1 904 3 734 2 595 2 754
Tillgångar 5 987 5 527 8 180 6 640 5 517 6 721 3 432 5 364 4 340 3 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 1 094 1 204 1 046 953 1 451 963 1 229 1 286 1 215
Obeskattade reserver 0 0 80 0 0 0 0 294 530 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 354 0 0 456 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 517 4 433 6 897 5 139 4 564 5 270 2 469 3 841 2 523 2 317
Skulder och eget kapital 5 987 5 527 8 180 6 640 5 517 6 721 3 432 5 364 4 340 3 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 1 298 1 279 1 294 1 794
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 778 1 918 1 834 1 969 1 919 1 616 113 0 0 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 764 804 776 902 870 760 694 645 626 1 038
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 480
Omsättning 10 613 15 038 13 587 27 428 11 095 14 746 10 817 10 540 14 480 16 418
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 3 3 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 653 3 760 3 397 6 857 2 774 3 687 3 606 3 513 4 827 2 736
Personalkostnader per anställd (tkr) 679 701 672 751 725 620 725 659 654 640
Rörelseresultat, EBITDA -344 -129 349 172 21 933 -713 95 465 846
Nettoomsättningförändring -29,43% 10,68% -50,46% 147,21% -24,76% 36,32% 2,63% -27,21% -% -%
Du Pont-modellen -6,50% -3,04% 3,79% 2,29% 0,22% 13,72% -21,59% 0,89% 9,38% 19,83%
Vinstmarginal -3,67% -1,12% 2,28% 0,55% 0,11% 6,25% -6,85% 0,46% 2,81% 4,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,51% -0,02% 1,05% 1,40% -0,61% -0,56% -5,22% -1,02% 0,50% 2,66%
Soliditet 18,64% 19,79% 15,48% 15,75% 17,27% 21,59% 28,06% 26,86% 38,42% 36,70%
Kassalikviditet 103,17% 85,90% 70,52% 86,09% 60,01% 76,30% 55,41% 68,55% 86,60% 118,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...