Visa allt om Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB
Visa allt om Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 317 22 944 23 630 23 181 23 852 23 388 22 603 19 975 17 840 19 760
Övrig omsättning 5 23 85 82 155 1 057 76 75 94 102
Rörelseresultat (EBIT) 2 112 3 541 2 620 2 767 4 109 3 416 3 945 2 748 2 728 1 195
Resultat efter finansnetto 2 109 3 553 2 631 2 837 4 150 3 454 3 938 2 835 2 813 1 210
Årets resultat 1 629 2 920 2 360 2 001 2 616 2 940 2 512 2 062 2 087 741
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 126 285 367 665 816 260 359 440 430
Omsättningstillgångar 6 667 8 429 9 456 10 285 12 323 12 314 12 108 9 472 9 885 9 845
Tillgångar 6 798 8 555 9 741 10 653 12 988 13 130 12 368 9 831 10 325 10 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 987 5 808 4 928 4 560 5 759 5 343 4 883 4 331 4 029 2 582
Obeskattade reserver 0 0 226 654 570 0 580 75 195 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 320 1 320 1 620 1 720
Kortfristiga skulder 2 812 2 747 3 588 4 439 5 659 6 787 5 585 4 104 4 480 5 712
Skulder och eget kapital 6 798 8 555 9 741 10 653 12 988 13 130 12 368 9 831 10 325 10 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 4 004 4 254 4 293 3 734 3 525 3 473 2 965
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 186 462
Löner till övriga anställda 5 029 8 665 9 012 3 694 4 258 4 524 2 924 3 252 2 594 5 537
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 074 3 580 4 235 5 414 4 306 4 463 4 264 4 028 4 350 4 751
Utdelning till aktieägare 1 200 3 450 1 240 1 992 3 200 2 200 2 480 1 960 1 760 640
Omsättning 13 322 22 967 23 715 23 263 24 007 24 445 22 679 20 050 17 934 19 862
Nyckeltal
Antal anställda 11 19 21 21 23 22 21 20 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 211 1 208 1 125 1 104 1 037 1 063 1 076 999 939 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 708 705 673 673 601 648 619 578 568 692
Rörelseresultat, EBITDA 2 168 3 646 2 757 2 928 4 306 3 625 4 056 2 902 2 869 1 379
Nettoomsättningförändring -41,96% -2,90% 1,94% -2,81% 1,98% 3,47% 13,16% 11,97% -9,72% -%
Du Pont-modellen 31,26% 41,73% 27,19% 26,64% 32,08% 26,41% 31,98% 29,02% 27,41% 11,93%
Vinstmarginal 15,96% 15,56% 11,21% 12,24% 17,47% 14,83% 17,50% 14,28% 15,86% 6,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,95% 24,76% 24,83% 25,22% 27,94% 23,63% 28,86% 26,87% 30,30% 20,92%
Soliditet 58,65% 67,89% 52,40% 47,33% 47,58% 40,69% 42,94% 44,60% 40,38% 26,95%
Kassalikviditet 237,09% 306,84% 263,55% 231,70% 217,76% 181,44% 216,79% 230,80% 220,65% 172,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...