Visa allt om Swecato AB
Visa allt om Swecato AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 914 1 475 1 195 1 361 1 083 1 169 1 343 840 1 191 808
Övrig omsättning 197 216 140 399 79 43 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 504 -4 67 147 166 21 19 -66 -275 -87
Resultat efter finansnetto 512 50 1 145 153 2 0 -11 70 -81
Årets resultat 8 27 1 76 85 1 1 2 46 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 301 274 267 290 298 330 245 254 9 89
Omsättningstillgångar 1 541 501 787 1 134 735 385 313 466 618 783
Tillgångar 1 842 774 1 054 1 424 1 033 714 558 720 627 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 137 150 249 193 109 107 106 149 103
Obeskattade reserver 81 81 71 74 37 0 0 2 18 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 74 361 187 73 265 374 189 213 181 647
Kortfristiga skulder 1 561 197 646 1 028 538 232 262 399 280 122
Skulder och eget kapital 1 842 774 1 054 1 424 1 033 714 558 720 627 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 233 358 214 153 169 215 81 44 209 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 120 0
Löner till övriga anställda 64 189 195 143 33 38 328 113 98 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 198 219 282 131 131 130 161 55 295 39
Utdelning till aktieägare 0 20 40 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 111 1 691 1 335 1 760 1 162 1 212 1 343 840 1 191 808
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 914 1 475 1 195 681 542 585 672 420 1 191 808
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 765 690 263 177 235 315 114 785 172
Rörelseresultat, EBITDA 504 -4 90 178 197 53 28 -52 -264 -6
Nettoomsättningförändring 29,76% 23,43% -12,20% 25,67% -7,36% -12,96% 59,88% -29,47% 47,40% -%
Du Pont-modellen 28,28% 9,30% 7,50% 10,96% 16,75% 3,64% 7,89% -1,39% 11,16% -9,17%
Vinstmarginal 27,22% 4,88% 6,61% 11,46% 15,97% 2,22% 3,28% -1,19% 5,88% -9,90%
Bruttovinstmarginal 70,22% 67,39% 80,33% 60,76% 77,65% 76,48% 87,86% 77,02% 69,52% 51,24%
Rörelsekapital/omsättning -1,04% 20,61% 11,80% 7,79% 18,19% 13,09% 3,80% 7,98% 28,38% 81,81%
Soliditet 10,22% 25,86% 19,20% 21,32% 21,32% 15,27% 19,18% 14,92% 25,83% 11,81%
Kassalikviditet 98,72% 254,31% 121,83% 110,31% 136,62% 165,95% 119,47% 116,79% 220,71% 641,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...