Visa allt om Rydström Bensin Aktiebolag
Visa allt om Rydström Bensin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 79 184 189
Övrig omsättning 5 - 27 30 - 62 207 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -16 12 21 -95 38 181 -253 117 62
Resultat efter finansnetto 4 -26 20 38 -68 108 74 -171 175 59
Årets resultat 4 -26 20 38 -68 108 74 -194 131 135
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Omsättningstillgångar 133 129 256 236 398 466 559 633 1 154 992
Tillgångar 133 129 256 236 398 466 559 633 1 157 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 114 141 211 173 441 532 459 1 053 922
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 15 115 25 225 26 26 174 104 75
Skulder och eget kapital 133 129 256 236 398 466 559 633 1 157 997
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 3 6 6 6 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 200 0 400 0
Omsättning 5 0 27 30 0 62 207 79 184 189
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 79 184 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 19 26 7
Rörelseresultat, EBITDA -6 -16 12 21 -32 38 181 18 119 64
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -57,07% -2,65% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -26,70% 15,21% 9,43%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -213,92% 95,65% 49,74%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 581,01% 570,65% 485,19%
Soliditet 88,72% 88,37% 55,08% 89,41% 43,47% 94,64% 95,17% 72,51% 91,01% 92,48%
Kassalikviditet 886,67% 860,00% 222,61% 944,00% 176,89% 1 792,31% 2 150,00% 363,79% 1 109,62% 1 322,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...