Visa allt om Outinens Potatis Aktiebolag
Visa allt om Outinens Potatis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 71 633 69 092 64 240 56 144 55 688 50 282 38 397 32 630 30 180 26 845
Övrig omsättning 55 48 150 104 391 59 700 1 503 543 121
Rörelseresultat (EBIT) 2 023 3 448 4 148 432 1 998 1 821 -187 1 374 935 1 813
Resultat efter finansnetto 1 542 2 131 2 915 -591 559 782 -1 486 57 530 1 580
Årets resultat 1 260 172 386 69 107 64 0 39 88 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 341 29 784 28 341 28 967 29 339 28 167 27 961 28 211 19 976 4 740
Omsättningstillgångar 24 441 23 644 22 199 20 483 17 864 17 993 11 215 8 272 12 296 6 134
Tillgångar 52 783 53 428 50 539 49 450 47 203 46 160 39 176 36 483 32 272 10 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 062 7 801 7 630 7 244 7 175 7 068 2 094 2 094 2 055 1 467
Obeskattade reserver 5 850 5 929 4 024 1 609 2 299 1 899 1 199 2 688 2 688 2 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 362 26 057 25 939 26 541 25 881 26 004 25 326 23 301 16 199 1 974
Kortfristiga skulder 12 508 13 640 12 946 14 056 11 847 11 190 10 557 8 401 11 331 5 145
Skulder och eget kapital 52 783 53 428 50 539 49 450 47 203 46 160 39 176 36 483 32 272 10 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 375 300 255 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 689 7 326 6 203 6 131 5 753 4 441 3 679 3 003 2 755 2 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 952 2 522 2 310 2 194 1 901 1 408 1 284 988 960 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 71 688 69 140 64 390 56 248 56 079 50 341 39 097 34 133 30 723 26 966
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 14 14 14 13 13 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 980 4 064 4 589 4 010 3 978 3 868 2 954 3 263 3 018 2 685
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 567 607 585 516 487 397 442 407 338
Rörelseresultat, EBITDA 6 253 7 218 7 865 3 300 4 614 3 984 1 752 2 921 1 837 2 626
Nettoomsättningförändring 3,68% 7,55% 14,42% 0,82% 10,75% 30,95% 17,67% 8,12% 12,42% -%
Du Pont-modellen 4,48% 6,46% 8,26% 1,26% 4,23% 4,13% -0,26% 3,85% 3,02% 15,97%
Vinstmarginal 3,30% 4,99% 6,50% 1,11% 3,59% 3,79% -0,26% 4,31% 3,23% 6,47%
Bruttovinstmarginal 46,50% 43,57% 42,45% 41,08% 40,58% 42,84% 38,59% 40,94% 37,72% 43,51%
Rörelsekapital/omsättning 16,66% 14,48% 14,40% 11,45% 10,80% 13,53% 1,71% -0,40% 3,20% 3,68%
Soliditet 25,81% 23,26% 21,31% 17,05% 18,79% 18,34% 7,60% 11,04% 12,36% 28,64%
Kassalikviditet 145,61% 120,32% 121,17% 110,38% 115,89% 125,06% 78,78% 71,42% 90,34% 98,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...