Visa allt om Kappeled Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 581 137 789 380 730 1 269 949 909 562 1 045
Övrig omsättning - - - - - - - 333 25 -
Rörelseresultat (EBIT) -173 -266 -277 -764 -241 -34 -56 444 -38 424
Resultat efter finansnetto 553 -316 -335 57 -85 38 20 458 -55 412
Årets resultat 553 -316 -335 57 17 19 14 270 -55 399
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 054 3 140 3 206 3 292 3 650 2 389 2 459 1 643 0 0
Omsättningstillgångar 842 1 304 1 426 1 829 1 672 2 591 2 440 1 907 1 456 1 016
Tillgångar 3 896 4 444 4 632 5 121 5 322 4 979 4 899 3 550 1 456 1 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 607 54 370 705 648 631 634 620 350 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 112 102 102 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 830 3 507 2 651 2 545 2 672 2 518 1 954 1 861 446 554
Kortfristiga skulder 1 459 882 1 611 1 872 2 002 1 718 2 208 967 660 58
Skulder och eget kapital 3 896 4 444 4 632 5 121 5 322 4 979 4 899 3 550 1 456 1 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
Omsättning 581 137 789 380 730 1 269 949 1 242 587 1 045
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - - 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 562 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -58 -155 -166 -561 13 128 3 445 -38 449
Nettoomsättningförändring 324,09% -82,64% 107,63% -47,95% -42,47% 33,72% 4,40% 61,74% -46,22% -%
Du Pont-modellen 15,40% -5,99% -5,98% 1,17% -1,37% 1,16% 1,00% 15,15% -2,61% 41,73%
Vinstmarginal 103,27% -194,16% -35,11% 15,79% -10,00% 4,57% 5,16% 59,19% -6,76% 40,57%
Bruttovinstmarginal 18,07% -48,18% -8,49% -35,53% 27,53% 31,28% 38,67% 43,67% 20,28% 55,98%
Rörelsekapital/omsättning -106,20% 308,03% -23,45% -11,32% -45,21% 68,79% 24,45% 103,41% 141,64% 91,67%
Soliditet 15,58% 1,22% 7,99% 13,77% 12,18% 14,33% 14,48% 19,53% 24,04% 39,86%
Kassalikviditet 42,49% 122,68% 74,74% 60,47% 47,70% 106,98% 65,40% 147,26% 163,48% 1 398,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...