Visa allt om IG Natur & Teknik Aktiebolag
Visa allt om IG Natur & Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 2 0 13 6 14 2 12 13
Övrig omsättning - - - 2 - 8 1 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -7 -7 -4 -7 -3 -3 -4 -20 -21 -29
Resultat efter finansnetto -5 -8 -4 -8 -4 -3 -3 -28 -27 -25
Årets resultat -5 -8 -4 -8 -4 -3 -3 -28 -27 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 6 23 29 38 50 36 54 71 75
Omsättningstillgångar 38 41 45 45 45 40 64 56 63 55
Tillgångar 41 47 68 74 83 89 100 110 134 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 37 44 48 57 60 63 66 94 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 21 23 23 3 3 3 3 4
Kortfristiga skulder 10 10 3 3 4 26 34 41 37 5
Skulder och eget kapital 41 47 68 74 83 89 100 110 134 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 2 2 13 14 15 2 12 18
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 0 2 12 11 13 -3 0 2
Nettoomsättningförändring -100,00% -50,00% -% -100,00% 116,67% -57,14% 600,00% -83,33% -7,69% -%
Du Pont-modellen -% -14,89% -5,88% -% -3,61% -1,12% -1,00% -24,55% -18,66% -18,46%
Vinstmarginal -% -700,00% -200,00% -% -23,08% -16,67% -7,14% -1 350,00% -208,33% -184,62%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 100,00% 2 100,00% -% 315,38% 233,33% 214,29% 750,00% 216,67% 384,62%
Soliditet 78,05% 78,72% 64,71% 64,86% 68,67% 67,42% 63,00% 60,00% 70,15% 93,08%
Kassalikviditet 380,00% 410,00% 1 500,00% 1 500,00% 1 125,00% 153,85% 188,24% 136,59% 170,27% 1 100,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...