Visa allt om Amrita Aktiebolag
Visa allt om Amrita Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 247 - 5 1 0 0 5 20 27 17
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 - -54 -22 -17 -14 -16 3 -38 -19
Resultat efter finansnetto 112 - -54 -22 -17 -14 -16 3 -38 -19
Årets resultat 112 - -54 -22 -17 -14 -16 3 -38 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 0 0 0 0 3 4 4
Omsättningstillgångar 223 - 16 8 6 5 4 2 5 1
Tillgångar 223 - 16 8 6 5 4 5 9 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -595 - -666 -612 -590 -573 -559 -543 -546 -508
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 789 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 - 682 620 596 578 563 548 555 513
Skulder och eget kapital 223 - 16 8 6 5 4 5 9 5
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 247 - 5 1 0 0 5 20 27 17
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 112 - -54 -22 -17 -14 -16 4 -34 -15
Nettoomsättningförändring -% -% 400,00% -% -% -100,00% -75,00% -25,93% 58,82% -%
Du Pont-modellen 50,22% -% -337,50% -275,00% -% -% -400,00% 60,00% -422,22% -380,00%
Vinstmarginal 45,34% -% -1 080,00% -2 200,00% -% -% -320,00% 15,00% -140,74% -111,76%
Bruttovinstmarginal 80,57% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,54% -% -13 320,00% -61 200,00% -% -% -11 180,00% -2 730,00% -2 037,04% -3 011,76%
Soliditet -266,82% -% -4 162,50% -7 650,00% -9 833,33% -11 460,00% -13 975,00% -10 860,00% -6 066,67% -10 160,00%
Kassalikviditet 768,97% -% 2,35% 1,29% 1,01% 0,87% 0,71% 0,36% 0,90% 0,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...