Visa allt om Haides Aktiebolag
Visa allt om Haides Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 668 2 819 3 088 3 576 3 949 3 547 2 686 2 788 3 082 2 878
Övrig omsättning 495 - - 5 11 - 546 - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 178 -335 -167 -155 49 -145 197 20 287 -4
Resultat efter finansnetto 173 -355 -196 -178 45 -179 155 -38 225 -64
Årets resultat 173 -355 -196 -178 45 -138 90 3 140 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 9 14 21 10 16 22
Omsättningstillgångar 44 836 1 323 1 854 1 984 1 712 1 514 1 663 1 517 1 269
Tillgångar 44 836 1 323 1 859 1 993 1 726 1 534 1 672 1 533 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 -292 63 259 437 392 534 445 442 301
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 41 0 47 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 479 690 721 725 689 471 553 430 424
Kortfristiga skulder 19 648 570 879 831 645 487 675 614 565
Skulder och eget kapital 44 836 1 323 1 859 1 993 1 726 1 534 1 672 1 533 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 210 258 237 258 315 338
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 45 374 486 775 297 329 295 178 88 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 36 161 200 277 203 233 212 189 173 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Omsättning 1 163 2 819 3 088 3 581 3 960 3 547 3 232 2 788 3 085 2 878
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 668 2 819 1 544 1 192 1 975 1 774 1 343 1 394 1 541 2 878
Personalkostnader per anställd (tkr) 82 538 344 351 356 411 373 174 289 521
Rörelseresultat, EBITDA 178 -335 -162 -150 54 -139 204 647 293 6
Nettoomsättningförändring -76,30% -8,71% -13,65% -9,45% 11,33% 32,06% -3,66% -9,54% 7,09% -%
Du Pont-modellen 404,55% -40,07% -12,62% -8,34% 2,46% -8,40% 12,84% 1,20% 18,72% -0,31%
Vinstmarginal 26,65% -11,88% -5,41% -4,33% 1,24% -4,09% 7,33% 0,72% 9,31% -0,14%
Bruttovinstmarginal 54,04% 29,62% 44,24% 43,18% 35,91% 37,98% 35,89% 100,00% 38,64% 30,92%
Rörelsekapital/omsättning 3,74% 6,67% 24,38% 27,27% 29,20% 30,08% 38,24% 35,44% 29,30% 24,46%
Soliditet 56,82% -34,93% 4,76% 13,93% 21,93% 22,71% 36,78% 26,61% 31,04% 23,30%
Kassalikviditet 231,58% 8,33% 10,18% 8,53% 24,19% 35,66% 48,05% 11,41% 16,94% 14,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...