Visa allt om Catea Kapital AB
Visa allt om Catea Kapital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -4 -62 -36 -29 -19 -24 -18 -15 0
Resultat efter finansnetto 45 813 8 396 12 232 108 465 7 244 6 077 4 311 568 3 804 3 227
Årets resultat 45 813 8 396 12 367 108 223 7 244 6 077 4 311 568 3 804 3 227
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 181 739 170 890 171 908 167 956 36 415 24 707 24 017 24 614 19 899 19 971
Omsättningstillgångar 30 132 21 105 11 898 17 130 10 133 14 597 11 216 4 302 8 449 4 573
Tillgångar 211 871 191 995 183 805 185 086 46 548 39 304 35 233 28 916 28 348 24 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 733 161 922 153 526 141 159 32 936 25 692 19 615 15 303 14 736 10 932
Obeskattade reserver 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 30 073 30 173 43 686 13 613 13 613 15 613 13 613 13 613 13 613
Kortfristiga skulder 4 138 0 106 106 0 0 5 0 0 0
Skulder och eget kapital 211 871 191 995 183 805 185 086 46 548 39 304 35 233 28 916 28 348 24 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -4 -62 -36 -29 -19 -24 -18 -15 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,05% 84,34% 83,53% 76,32% 70,76% 65,37% 55,67% 52,92% 51,98% 44,54%
Kassalikviditet 728,18% -% 11 224,53% 16 160,38% -% -% 224 320,00% -% -% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...