Visa allt om Forsander Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 070 3 695 2 805 2 262 2 359 2 817 1 353 1 201 1 064 1 621
Övrig omsättning - 15 78 16 29 - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 262 503 139 -1 94 272 112 45 64 121
Resultat efter finansnetto 272 502 144 1 85 267 102 29 63 121
Årets resultat 158 292 112 0 71 201 75 0 44 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 0 0 0 0 90 130 179 16 14
Omsättningstillgångar 1 043 1 246 926 779 592 1 334 425 349 406 639
Tillgångar 1 088 1 246 926 779 592 1 424 555 527 422 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 489 531 339 227 297 426 296 220 250 206
Obeskattade reserver 197 126 0 0 0 14 22 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 58 83 109 0 0
Kortfristiga skulder 402 589 586 552 295 926 155 173 171 447
Skulder och eget kapital 1 088 1 246 926 779 592 1 424 555 527 422 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 322 308 281 307 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 756 680 508 616 421 86 76 76 64 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 308 288 198 279 218 223 207 202 200 207
Utdelning till aktieägare 158 200 100 0 70 200 70 0 30 0
Omsättning 2 070 3 710 2 883 2 278 2 388 2 817 1 373 1 201 1 064 1 621
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 035 1 848 1 403 1 131 1 180 2 817 1 353 1 201 1 064 1 621
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 486 339 449 321 639 595 562 573 546
Rörelseresultat, EBITDA 273 503 139 -1 96 312 161 71 75 129
Nettoomsättningförändring -43,98% 31,73% 24,01% -4,11% -16,26% 108,20% 12,66% 12,88% -34,36% -%
Du Pont-modellen 25,09% 40,37% 15,55% 0,51% 15,88% 19,45% 20,18% 8,54% 15,17% 18,53%
Vinstmarginal 13,19% 13,61% 5,13% 0,18% 3,98% 9,83% 8,28% 3,75% 6,02% 7,46%
Bruttovinstmarginal 77,00% 46,77% 32,58% 47,26% 39,89% 39,58% 67,04% 64,03% 77,26% 55,71%
Rörelsekapital/omsättning 30,97% 17,78% 12,12% 10,04% 12,59% 14,48% 19,96% 14,65% 22,09% 11,84%
Soliditet 59,07% 50,50% 36,61% 29,14% 50,17% 30,64% 56,25% 45,16% 59,24% 31,55%
Kassalikviditet 259,45% 211,54% 158,02% 141,12% 200,68% 144,06% 274,19% 201,73% 237,43% 142,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...