Visa allt om Grythyttans Gästgivaregård AB
Visa allt om Grythyttans Gästgivaregård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 6 050 19 297 22 306 26 362 27 942 29 573 32 496 34 245 30 016
Övrig omsättning 14 1 811 - - - - - 1 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -96 -6 431 -3 507 -2 366 261 -1 201 557 -3 830 -1 379 -2 774
Resultat efter finansnetto -98 -6 475 -3 688 -2 536 119 -1 305 492 -3 907 -1 467 -3 074
Årets resultat -36 -6 475 84 -636 119 -1 305 339 -2 728 -1 075 -2 134
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 800 5 616 6 042 6 785 7 686 8 468 7 956 8 654
Omsättningstillgångar 100 635 3 096 3 762 3 759 3 197 4 587 5 360 8 472 9 053
Tillgångar 100 635 7 896 9 377 9 802 9 982 12 272 13 829 16 428 17 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 136 210 126 762 643 1 074 1 163 858 925
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 269 1 200 2 188 3 299 4 338 2 425 6 805 4 482
Kortfristiga skulder 0 500 7 416 8 051 6 852 6 040 6 860 10 240 8 764 12 300
Skulder och eget kapital 100 635 7 896 9 377 9 802 9 982 12 272 13 829 16 428 17 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 550 603 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 2 283 7 011 7 334 7 411 8 585 8 996 10 431 10 362 9 567
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 839 2 503 2 563 2 722 2 801 3 082 3 764 3 890 3 729
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 7 861 19 297 22 306 26 362 27 942 29 573 32 497 34 255 30 016
Nyckeltal
Antal anställda 0 9 24 26 21 25 34 40 42 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 672 804 858 1 255 1 118 870 812 815 968
Personalkostnader per anställd (tkr) - 316 383 370 486 458 373 373 346 432
Rörelseresultat, EBITDA -96 -6 201 -2 691 -1 585 1 115 -300 1 492 -2 954 -509 -1 825
Nettoomsättningförändring -100,00% -68,65% -13,49% -15,39% -5,65% -5,52% -8,99% -5,11% 14,09% -%
Du Pont-modellen -% -1 012,28% -44,41% -25,23% 2,66% -12,03% 4,56% -27,55% -8,24% -15,66%
Vinstmarginal -% -106,25% -18,17% -10,61% 0,99% -4,30% 1,89% -11,72% -3,95% -9,24%
Bruttovinstmarginal -% 64,68% 77,13% 75,65% 75,48% 73,86% 78,66% 76,07% 80,11% 78,68%
Rörelsekapital/omsättning -% 2,23% -22,39% -19,23% -11,73% -10,17% -7,69% -15,02% -0,85% -10,82%
Soliditet 100,00% 21,42% 2,66% 1,34% 7,77% 6,44% 8,75% 8,41% 5,22% 5,22%
Kassalikviditet -% 127,00% 25,24% 29,19% 33,35% 32,33% 45,00% 35,31% 76,46% 61,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...