Visa allt om Gröna Björnen Aktiebolag
Visa allt om Gröna Björnen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 6 870 8 387 8 464 8 922 8 723 8 302 8 570 8 141 8 412
Övrig omsättning 39 1 958 - 20 90 329 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -241 1 958 329 -126 39 212 41 307 -386 316
Resultat efter finansnetto -330 1 960 332 -122 43 206 35 301 -398 297
Årets resultat -220 1 354 332 -122 43 206 35 301 -398 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 900 0 198 288 404 531 585 843 1 118 970
Omsättningstillgångar 782 2 619 1 098 810 1 139 1 017 683 646 530 777
Tillgångar 1 682 2 619 1 296 1 098 1 543 1 548 1 268 1 489 1 648 1 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 134 1 954 931 684 906 863 657 921 620 1 018
Obeskattade reserver 255 365 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 363 220
Kortfristiga skulder 293 300 365 413 636 685 610 567 664 508
Skulder och eget kapital 1 682 2 619 1 296 1 098 1 543 1 548 1 268 1 489 1 648 1 747
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 396 292 393 376 285 325 274 281 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 120 2 150 2 449 2 690 2 713 2 559 2 193 2 183 2 388 2 086
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 107 866 955 953 1 011 1 029 1 022 980 1 128 823
Utdelning till aktieägare 477 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 8 828 8 387 8 484 9 012 9 052 8 302 8 570 8 141 8 412
Nyckeltal
Antal anställda 2 8 8 9 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 859 1 048 940 991 969 922 952 905 935
Personalkostnader per anställd (tkr) 116 429 469 449 461 434 396 366 403 339
Rörelseresultat, EBITDA -241 1 987 419 -11 276 531 374 664 105 806
Nettoomsättningförändring -100,00% -18,09% -0,91% -5,13% 2,28% 5,07% -3,13% 5,27% -3,22% -%
Du Pont-modellen -% 74,84% 25,69% -11,11% 2,85% 13,70% 3,23% 21,29% -23,12% 18,37%
Vinstmarginal -% 28,53% 3,97% -1,44% 0,49% 2,43% 0,49% 3,70% -4,68% 3,82%
Bruttovinstmarginal -% 72,87% 69,35% 70,59% 71,32% 68,89% 69,97% 70,11% 70,27% 69,34%
Rörelsekapital/omsättning -% 33,76% 8,74% 4,69% 5,64% 3,81% 0,88% 0,92% -1,65% 3,20%
Soliditet 79,24% 85,48% 71,84% 62,30% 58,72% 55,75% 51,81% 61,85% 37,62% 58,27%
Kassalikviditet 266,89% 873,00% 261,92% 167,07% 160,53% 119,12% 80,66% 82,72% 52,71% 120,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...