Visa allt om Lundahl Transformers AB
Visa allt om Lundahl Transformers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 17 676 16 859 17 297 16 276 17 076 10 433 14 614 16 379 19 553 16 078
Övrig omsättning 143 171 206 8 37 59 72 111 72 72
Rörelseresultat (EBIT) 69 681 1 033 1 168 731 431 254 2 863 3 974 2 761
Resultat efter finansnetto 253 943 1 235 1 350 641 613 630 3 035 5 231 2 862
Årets resultat 544 1 139 703 710 299 474 430 1 700 3 269 2 048
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 393 15 696 13 944 11 837 8 059 8 582 8 851 11 133 4 694 5 273
Omsättningstillgångar 10 980 12 327 13 814 13 797 16 594 17 060 16 454 13 153 16 866 11 376
Tillgångar 26 373 28 024 27 758 25 634 24 652 25 642 25 305 24 287 21 561 16 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 033 22 240 21 250 20 547 19 837 19 538 19 264 19 334 17 934 14 665
Obeskattade reserver 1 649 2 112 2 649 2 329 1 966 1 775 1 821 1 821 1 081 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 691 3 672 3 858 2 758 2 849 4 329 4 220 3 132 2 545 1 961
Skulder och eget kapital 26 373 28 024 27 758 25 634 24 652 25 642 25 305 24 287 21 561 16 649
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 48 397 523
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 1 139 189
Utdelning till aktieägare 1 000 750 150 0 0 0 200 500 800 0
Omsättning 17 819 17 030 17 503 16 284 17 113 10 492 14 686 16 490 19 625 16 150
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 16 379 9 777 8 039
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 128 320 403
Rörelseresultat, EBITDA 592 1 239 1 597 1 748 1 335 829 828 3 254 4 238 2 988
Nettoomsättningförändring 4,85% -2,53% 6,27% -4,68% 63,67% -% -10,78% -16,23% 21,61% -%
Du Pont-modellen 1,17% 3,37% 4,46% 5,27% 2,97% 2,39% 2,49% 12,82% 24,27% 17,27%
Vinstmarginal 1,75% 5,61% 7,16% 8,29% 4,28% 5,88% 4,31% 19,01% 26,76% 17,89%
Bruttovinstmarginal 82,83% 87,29% 85,38% 83,13% 87,10% 84,76% 79,70% 81,13% 82,60% 80,81%
Rörelsekapital/omsättning 29,92% 51,34% 57,56% 67,82% 80,49% 122,03% 83,71% 61,18% 73,24% 58,56%
Soliditet 77,05% 85,24% 84,00% 86,85% 86,35% 81,30% 81,43% 85,00% 86,79% 88,18%
Kassalikviditet 115,16% 193,98% 242,33% 326,07% 430,85% 279,19% 276,09% 293,14% 587,15% 485,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...