Visa allt om Attundaland AB
Visa allt om Attundaland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 207 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -1 0 207 -1
Resultat efter finansnetto 0 -11 291 0 0 0 6 568 -1 0 207 7
Årets resultat 0 -11 291 0 0 0 6 568 -1 0 149 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 885 19 215 11 638 11 638 11 638 11 638 28 009 20 250 20 250 20 250
Omsättningstillgångar 2 2 0 0 0 8 8 8 264 8
Tillgångar 32 887 19 217 11 638 11 638 11 638 11 646 28 017 20 259 20 514 20 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 436 436 6 727 6 727 6 727 6 727 159 160 159 159
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 451 18 780 4 911 4 911 4 911 4 920 27 858 20 099 20 355 20 098
Skulder och eget kapital 32 887 19 217 11 638 11 638 11 638 11 646 28 017 20 259 20 514 20 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -1 0 207 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 1,33% 2,27% 57,80% 57,80% 57,80% 57,76% 0,57% 0,79% 0,78% 0,78%
Kassalikviditet 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,03% 0,04% 1,30% 0,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...