Visa allt om Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 21 090 23 891 26 652 22 704 26 801 24 452 22 012 20 127 15 378 13 393
Övrig omsättning 570 132 488 30 639 271 391 422 270 145
Rörelseresultat (EBIT) 4 519 3 668 7 275 1 427 7 399 5 924 4 587 3 455 3 412 2 535
Resultat efter finansnetto 4 610 3 792 7 332 1 594 7 497 5 946 4 628 3 609 3 454 2 638
Årets resultat 2 623 2 787 4 024 830 4 391 3 604 3 382 2 824 2 465 1 993
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 576 5 075 5 069 370 246 1 592 1 246 1 809 1 638 1 015
Omsättningstillgångar 10 899 8 849 10 183 8 708 10 970 8 884 7 682 7 923 5 931 7 007
Tillgångar 15 474 13 923 15 252 9 078 11 216 10 477 8 928 9 733 7 569 8 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 841 4 618 6 231 2 207 5 077 4 248 4 025 3 466 3 107 3 242
Obeskattade reserver 7 215 6 020 5 860 4 060 3 635 1 900 1 100 1 100 1 525 1 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 418 3 285 3 161 2 811 2 504 3 728 3 203 4 567 2 336 2 657
Skulder och eget kapital 15 474 13 923 15 252 9 078 11 216 10 477 8 928 9 733 7 569 8 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 5 143 4 226 3 766 4 606 3 864 3 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 7 487 9 062 8 560 9 883 3 055 3 342 3 273 2 921 2 035 1 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 215 4 203 3 743 4 448 3 541 3 091 3 161 3 390 2 614 2 282
Utdelning till aktieägare 2 600 4 400 4 400 0 3 700 3 562 3 381 2 823 2 465 2 600
Omsättning 21 660 24 023 27 140 22 734 27 440 24 723 22 403 20 549 15 648 13 538
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 15 16 14 12 12 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 406 1 593 1 777 1 514 1 675 1 747 1 834 1 677 1 398 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) 741 907 845 998 758 776 868 928 167 769
Rörelseresultat, EBITDA 4 569 3 686 7 339 1 507 7 514 6 093 4 778 3 641 12 158 2 713
Nettoomsättningförändring -11,72% -10,36% 17,39% -15,29% 9,61% 11,08% 9,37% 30,88% 14,82% -%
Du Pont-modellen 29,82% 27,24% 48,07% 17,58% 66,88% 56,98% 52,21% 37,87% 45,63% 33,36%
Vinstmarginal 21,88% 15,87% 27,51% 7,03% 27,99% 24,42% 21,17% 18,31% 22,46% 19,98%
Bruttovinstmarginal 89,71% 86,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,99% 23,29% 26,35% 25,97% 31,59% 21,09% 20,35% 16,67% 23,38% 32,48%
Soliditet 54,73% 66,89% 69,17% 57,27% 69,15% 53,91% 53,95% 43,75% 55,56% 54,08%
Kassalikviditet 201,16% 269,38% 322,14% 309,78% 438,10% 238,30% 239,84% 173,48% 253,90% 263,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...