Visa allt om Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 24 216 21 090 23 891 26 652 22 704 26 801 24 452 22 012 20 127 15 378
Övrig omsättning 1 586 570 132 488 30 639 271 391 422 270
Rörelseresultat (EBIT) 6 199 4 519 3 668 7 275 1 427 7 399 5 924 4 587 3 455 3 412
Resultat efter finansnetto 6 196 4 610 3 792 7 332 1 594 7 497 5 946 4 628 3 609 3 454
Årets resultat 5 005 2 623 2 787 4 024 830 4 391 3 604 3 382 2 824 2 465
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 632 4 576 5 075 5 069 370 246 1 592 1 246 1 809 1 638
Omsättningstillgångar 13 338 10 899 8 849 10 183 8 708 10 970 8 884 7 682 7 923 5 931
Tillgångar 17 970 15 474 13 923 15 252 9 078 11 216 10 477 8 928 9 733 7 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 246 2 841 4 618 6 231 2 207 5 077 4 248 4 025 3 466 3 107
Obeskattade reserver 6 915 7 215 6 020 5 860 4 060 3 635 1 900 1 100 1 100 1 525
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 809 5 418 3 285 3 161 2 811 2 504 3 728 3 203 4 567 2 336
Skulder och eget kapital 17 970 15 474 13 923 15 252 9 078 11 216 10 477 8 928 9 733 7 569
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 5 143 4 226 3 766 4 606 3 864
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 9 278 7 487 9 062 8 560 9 883 3 055 3 342 3 273 2 921 2 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 971 3 215 4 203 3 743 4 448 3 541 3 091 3 161 3 390 2 614
Utdelning till aktieägare 5 000 2 600 4 400 4 400 0 3 700 3 562 3 381 2 823 2 465
Omsättning 25 802 21 660 24 023 27 140 22 734 27 440 24 723 22 403 20 549 15 648
Nyckeltal
Antal anställda 16 15 15 15 15 16 14 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 514 1 406 1 593 1 777 1 514 1 675 1 747 1 834 1 677 1 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 852 741 907 845 998 758 776 868 928 167
Rörelseresultat, EBITDA 6 244 4 569 3 686 7 339 1 507 7 514 6 093 4 778 3 641 12 158
Nettoomsättningförändring 14,82% -11,72% -10,36% 17,39% -15,29% 9,61% 11,08% 9,37% 30,88% -%
Du Pont-modellen 34,53% 29,82% 27,24% 48,07% 17,58% 66,88% 56,98% 52,21% 37,87% 45,63%
Vinstmarginal 25,62% 21,88% 15,87% 27,51% 7,03% 27,99% 24,42% 21,17% 18,31% 22,46%
Bruttovinstmarginal 89,96% 89,71% 86,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,09% 25,99% 23,29% 26,35% 25,97% 31,59% 21,09% 20,35% 16,67% 23,38%
Soliditet 59,21% 54,73% 66,89% 69,17% 57,27% 69,15% 53,91% 53,95% 43,75% 55,56%
Kassalikviditet 229,61% 201,16% 269,38% 322,14% 309,78% 438,10% 238,30% 239,84% 173,48% 253,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...