Visa allt om Baretten Konsult i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Baretten Konsult i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 79 100 124 110 107 132 132 152 125
Övrig omsättning 151 145 143 140 167 139 135 126 57 24
Rörelseresultat (EBIT) -361 -701 -813 -733 -872 -1 111 -1 177 -1 187 -1 178 -1 013
Resultat efter finansnetto 8 352 2 229 6 072 -947 5 811 8 523 6 212 6 364 15 407 30 698
Årets resultat 6 188 1 889 6 072 -950 5 811 8 523 6 212 6 364 15 407 30 698
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 571 44 538 45 624 44 543 45 751 43 289 38 890 30 743 32 899 33 612
Omsättningstillgångar 44 029 39 499 36 472 34 547 31 636 28 501 24 385 26 591 18 202 2 170
Tillgångar 91 600 84 036 82 096 79 091 77 387 71 790 63 275 57 334 51 101 35 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 88 907 83 219 81 829 75 937 77 067 71 436 63 113 57 104 50 901 35 583
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 693 817 266 3 153 320 354 162 230 200 199
Skulder och eget kapital 91 600 84 036 82 096 79 091 77 387 71 790 63 275 57 334 51 101 35 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 295 - 408 541 707 800 811 645 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 0 415 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 95 131 134 176 229 257 271 241 193
Utdelning till aktieägare 500 500 500 180 180 180 200 203 161 89
Omsättning 227 224 243 264 277 246 267 258 209 149
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 76 79 100 124 55 54 66 66 76 63
Personalkostnader per anställd (tkr) 185 401 558 539 353 441 508 516 448 362
Rörelseresultat, EBITDA -321 -612 -720 -638 -777 -993 -1 109 -1 122 -1 115 -953
Nettoomsättningförändring -3,80% -21,00% -19,35% 12,73% 2,80% -18,94% 0,00% -13,16% 21,60% -%
Du Pont-modellen 9,53% 2,90% 7,71% 5,39% 8,17% 11,89% 9,82% 11,11% 30,15% 86,02%
Vinstmarginal 11 480,26% 3 087,34% 6 331,00% 3 439,52% 5 746,36% 7 980,37% 4 709,09% 4 823,48% 10 137,50% 24 624,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 54 389,47% 48 964,56% 36 206,00% 25 317,74% 28 469,09% 26 305,61% 18 350,76% 19 970,45% 11 843,42% 1 576,80%
Soliditet 97,06% 99,03% 99,67% 96,01% 99,59% 99,51% 99,74% 99,60% 99,61% 99,44%
Kassalikviditet 1 633,83% 4 830,97% 13 700,00% 1 095,69% 9 886,25% 8 051,13% 15 052,47% 11 561,30% 9 101,00% 1 090,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...