Visa allt om Storköksservice i Trestad Aktiebolag
Visa allt om Storköksservice i Trestad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 33 676 33 175 27 851 28 320 26 409 23 820 20 235 22 979 18 482 12 947
Övrig omsättning 344 150 189 24 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 452 2 855 2 589 3 446 2 832 2 532 2 134 1 292 2 051 1 696
Resultat efter finansnetto 4 464 2 829 2 613 3 482 2 848 2 548 2 136 1 290 2 086 1 709
Årets resultat 6 460 1 880 2 328 2 230 1 741 1 544 1 201 762 1 085 964
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 742 728 899 768 612 879 1 031 862 928 973
Omsättningstillgångar 11 300 8 920 8 424 10 504 8 343 7 198 6 293 6 110 4 862 3 717
Tillgångar 12 041 9 649 9 322 11 273 8 955 8 078 7 323 6 973 5 790 4 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 859 2 299 2 719 2 591 2 062 1 820 1 477 976 1 215 1 089
Obeskattade reserver 248 4 081 3 678 4 180 3 737 3 269 2 841 2 360 2 149 1 593
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 934 3 269 2 925 4 502 3 157 2 989 3 006 3 637 2 426 2 008
Skulder och eget kapital 12 041 9 649 9 322 11 273 8 955 8 078 7 323 6 973 5 790 4 690
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 736 770 395 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 784 3 915 3 507 3 475 3 140 2 792 1 523 1 134 1 341 1 213
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 874 1 823 1 600 1 567 1 388 1 171 1 020 900 775 613
Utdelning till aktieägare 6 053 1 900 2 300 2 200 1 700 1 500 1 200 700 1 000 960
Omsättning 34 020 33 325 28 040 28 344 26 421 23 820 20 235 22 979 18 482 12 947
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 8 8 8 7 7 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 742 3 686 3 481 3 540 3 301 3 403 2 891 4 596 3 696 2 589
Personalkostnader per anställd (tkr) 650 657 664 616 551 549 451 532 480 419
Rörelseresultat, EBITDA 4 672 3 093 2 794 3 727 3 129 2 827 2 420 1 475 2 249 1 914
Nettoomsättningförändring 1,51% 19,12% -1,66% 7,24% 10,87% 17,72% -11,94% 24,33% 42,75% -%
Du Pont-modellen 37,08% 29,66% 28,23% 30,91% 31,83% 31,54% 29,18% 18,82% 36,23% 36,61%
Vinstmarginal 13,26% 8,63% 9,45% 12,31% 10,79% 10,70% 10,56% 5,71% 11,35% 13,26%
Bruttovinstmarginal 34,26% 32,38% 33,65% 35,99% 34,00% 34,33% 33,76% 23,49% 29,29% 37,74%
Rörelsekapital/omsättning 18,90% 17,03% 19,74% 21,19% 19,64% 17,67% 16,24% 10,76% 13,18% 13,20%
Soliditet 58,57% 56,82% 59,94% 50,31% 53,78% 52,36% 48,76% 38,37% 47,71% 47,68%
Kassalikviditet 179,43% 206,55% 215,52% 166,66% 207,57% 183,57% 157,52% 128,07% 145,55% 127,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...