Visa allt om Blame US AB
Visa allt om Blame US AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 437 140 140 219 198 165 38 144 174 251
Övrig omsättning - - - - 5 - 19 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 75 -4 -40 24 9 21 5 0 -25 11
Resultat efter finansnetto 74 -5 -33 25 4 9 -7 -7 -33 -3
Årets resultat 74 -5 -33 25 4 9 -7 -7 -33 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Omsättningstillgångar 164 314 344 495 496 601 696 676 699 680
Tillgångar 164 315 344 495 497 601 697 677 700 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 59 63 96 71 67 58 66 72 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 256 281 399 425 534 638 611 628 579
Skulder och eget kapital 164 315 344 495 497 601 697 677 700 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 437 140 140 219 203 165 57 144 174 251
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 75 -4 -40 24 9 21 5 0 -22 16
Nettoomsättningförändring 212,14% 0,00% -36,07% 10,61% 20,00% 334,21% -73,61% -17,24% -30,68% -%
Du Pont-modellen 45,73% -1,27% -9,30% 5,05% 2,01% 3,66% 0,86% 0,15% -3,43% 1,75%
Vinstmarginal 17,16% -2,86% -22,86% 11,42% 5,05% 13,33% 15,79% 0,69% -13,79% 4,78%
Bruttovinstmarginal 48,97% 50,00% 30,71% 51,14% 32,32% 43,64% 100,00% 75,00% 58,05% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,43% 41,43% 45,00% 43,84% 35,86% 40,61% 152,63% 45,14% 40,80% 40,24%
Soliditet 81,10% 18,73% 18,31% 19,39% 14,29% 11,15% 8,32% 9,75% 10,29% 15,20%
Kassalikviditet 529,03% 21,48% 22,06% 38,10% 27,76% 21,35% 20,53% 22,75% 22,29% 25,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...