Visa allt om HKT Projektbyrå AB
Visa allt om HKT Projektbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 426 1 323 916 921 1 189 1 212 78 56 70 67
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 394 1 313 842 914 1 105 1 155 -4 7 2 1
Resultat efter finansnetto 1 392 1 313 838 838 1 105 1 155 -5 6 2 0
Årets resultat 1 085 1 024 654 616 810 852 -5 4 1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 298 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 243 580 241 316 416 1 500 136 147 178 200
Tillgångar 4 541 3 580 3 241 3 316 3 416 4 500 136 147 178 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 419 3 499 2 650 2 271 1 785 970 117 122 117 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 000 4 13 53 32
Kortfristiga skulder 122 81 591 1 045 1 631 2 530 14 12 7 7
Skulder och eget kapital 4 541 3 580 3 241 3 316 3 416 4 500 136 147 178 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 165 175 275 130 0 0 0 0 0
Omsättning 1 426 1 323 916 921 1 189 1 212 78 56 70 67
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 394 1 313 842 914 1 105 1 155 -4 7 2 1
Nettoomsättningförändring 7,79% 44,43% -0,54% -22,54% -1,90% 1 453,85% 39,29% -20,00% 4,48% -%
Du Pont-modellen 30,70% 36,70% 25,98% 27,56% 32,35% 25,67% -2,94% 4,76% 1,12% 0,50%
Vinstmarginal 97,76% 99,32% 91,92% 99,24% 92,94% 95,30% -5,13% 12,50% 2,86% 1,49%
Bruttovinstmarginal 98,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,52% 20,51% 37,50% 31,43% 23,88%
Rörelsekapital/omsättning 8,49% 37,72% -38,21% -79,15% -102,19% -84,98% 156,41% 241,07% 244,29% 288,06%
Soliditet 97,31% 97,74% 81,76% 68,49% 52,25% 21,56% 86,03% 82,99% 65,73% 80,50%
Kassalikviditet 199,18% 716,05% 40,78% 30,24% 25,51% 59,29% 278,57% 125,00% 400,00% 328,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...