Visa allt om Excellence Hotels AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 74 480 70 658 73 412 74 240 76 028 68 374 54 591 60 365 56 254 47 248
Övrig omsättning - 100 - - - - - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 5 476 1 455 5 909 7 847 9 071 6 846 2 502 4 907 6 625 1 720
Resultat efter finansnetto 5 476 1 457 5 924 7 869 9 110 6 856 2 518 4 938 6 604 1 693
Årets resultat 51 33 4 611 5 794 6 706 5 045 1 852 3 551 4 747 1 202
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 006 2 156 1 449 1 269 1 266 2 279 2 477 2 395 3 761 3 967
Omsättningstillgångar 16 105 30 793 32 116 30 590 21 896 16 635 11 865 12 874 9 522 5 809
Tillgångar 18 111 32 949 33 565 31 859 23 162 18 914 14 342 15 269 13 283 9 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 702 669 660 615 616 582 573 586 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760
Kortfristiga skulder 17 358 32 246 32 896 31 199 22 547 18 299 13 760 14 696 12 697 8 404
Skulder och eget kapital 18 111 32 949 33 565 31 859 23 162 18 914 14 342 15 269 13 283 9 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 587 562 568 568 496 496
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 806 10 439 9 914 9 772 8 296 7 401 8 882 10 444 9 180 8 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 094 3 561 3 475 2 998 2 995 2 744 3 326 4 046 3 614 2 948
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 74 480 70 758 73 412 74 240 76 028 68 374 54 591 60 365 56 254 47 288
Nyckeltal
Antal anställda 32 33 32 35 34 32 36 50 48 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 328 2 141 2 294 2 121 2 236 2 137 1 516 1 207 1 172 1 027
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 428 423 364 361 337 357 307 278 266
Rörelseresultat, EBITDA 6 229 2 294 6 685 8 499 10 084 8 162 3 908 6 273 8 264 2 753
Nettoomsättningförändring 5,41% -3,75% -1,12% -2,35% 11,19% 25,25% -9,57% 7,31% 19,06% -%
Du Pont-modellen 30,24% 4,43% 17,65% 24,70% 39,33% 36,25% 17,56% 32,34% 49,94% 17,62%
Vinstmarginal 7,35% 2,06% 8,07% 10,60% 11,98% 10,03% 4,61% 8,18% 11,79% 3,65%
Bruttovinstmarginal 84,08% 83,79% 85,26% 86,10% 85,76% 84,54% 82,67% 83,22% 84,32% 83,80%
Rörelsekapital/omsättning -1,68% -2,06% -1,06% -0,82% -0,86% -2,43% -3,47% -3,02% -5,64% -5,49%
Soliditet 4,16% 2,13% 1,99% 2,07% 2,66% 3,26% 4,06% 3,75% 4,41% 6,26%
Kassalikviditet 91,92% 94,90% 97,03% 97,35% 96,32% 89,90% 85,03% 86,51% 73,60% 67,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...