Visa allt om HJR Projekt - El i Uppsala AB
Visa allt om HJR Projekt - El i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 1 120 13 926 22 726 23 847 18 209 16 949 14 544 11 214 13 470 8 340
Övrig omsättning 7 - - 185 - 31 114 - 44 73
Rörelseresultat (EBIT) -140 159 127 127 175 830 109 76 84 28
Resultat efter finansnetto -147 84 78 95 128 795 85 61 75 13
Årets resultat 3 58 27 49 67 544 19 11 128 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 56 108 160 194 8 22 55 111 160
Omsättningstillgångar 585 2 395 4 902 6 128 4 635 3 817 3 649 3 365 2 797 1 537
Tillgångar 585 2 450 5 010 6 288 4 829 3 825 3 671 3 420 2 907 1 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 210 152 490 441 914 370 351 340 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 372 2 241 4 858 5 798 4 388 2 911 3 301 3 069 2 567 1 335
Skulder och eget kapital 585 2 450 5 010 6 288 4 829 3 825 3 671 3 420 2 907 1 697
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 813 2 849 2 495 2 215 2 230 2 167 2 296 1 411
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 3 848 7 725 4 811 4 432 3 286 2 837 1 750 3 100 2 044
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 841 3 860 3 877 3 384 2 686 2 409 1 667 2 282 1 816
Utdelning till aktieägare 0 0 0 365 0 540 0 0 0 0
Omsättning 1 127 13 926 22 726 24 032 18 209 16 980 14 658 11 214 13 514 8 413
Nyckeltal
Antal anställda 0 10 22 20 17 14 13 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 393 1 033 1 192 1 071 1 211 1 119 1 121 1 347 834
Personalkostnader per anställd (tkr) - 592 572 602 623 603 590 581 787 516
Rörelseresultat, EBITDA -84 211 179 179 231 844 142 132 193 111
Nettoomsättningförändring -91,96% -38,72% -4,70% 30,96% 7,43% 16,54% 29,70% -16,75% 61,51% -%
Du Pont-modellen -23,59% 6,53% 2,65% 2,02% 3,62% 21,70% 3,24% 2,28% 3,10% 1,71%
Vinstmarginal -12,32% 1,15% 0,59% 0,53% 0,96% 4,90% 0,82% 0,70% 0,67% 0,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 85,43% 82,18% 78,36% 80,08% 81,46% 84,03% 89,72%
Rörelsekapital/omsättning 19,02% 1,11% 0,19% 1,38% 1,36% 5,35% 2,39% 2,64% 1,71% 2,42%
Soliditet 36,24% 8,57% 3,03% 7,79% 9,13% 23,90% 10,08% 10,26% 11,70% 18,90%
Kassalikviditet 157,26% 106,87% 100,91% 105,69% 105,63% 131,12% 110,54% 109,64% 108,96% 115,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...