Visa allt om Ljungskile Hus & Hem AB
Visa allt om Ljungskile Hus & Hem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 397 3 805 4 490 4 000 3 631 4 707 3 893 3 796 4 771 4 469
Övrig omsättning 47 130 149 11 - - - 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 440 221 398 88 265 78 72 331 362
Resultat efter finansnetto 207 370 152 330 57 251 70 68 323 350
Årets resultat 81 180 170 191 39 126 26 44 171 234
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 761 1 701 1 626 1 653 1 706 205 260 162 112 125
Omsättningstillgångar 1 925 2 049 1 746 1 656 1 298 1 491 1 304 1 533 1 413 1 202
Tillgångar 3 686 3 750 3 372 3 310 3 005 1 696 1 564 1 695 1 525 1 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 727 746 665 496 405 416 390 414 392 380
Obeskattade reserver 475 386 248 315 254 259 186 157 157 74
Avsättningar (tkr) 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 637 1 596 1 542 1 572 1 606 175 210 104 109 116
Kortfristiga skulder 822 997 891 902 740 846 778 1 020 866 757
Skulder och eget kapital 3 686 3 750 3 372 3 310 3 005 1 696 1 564 1 695 1 525 1 327
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 183 51 91 67 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 100 - - - -
Löner till övriga anställda 942 818 1 251 1 120 845 1 072 1 000 870 1 023 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 241 382 329 241 433 386 544 451 315
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 100 50 100 50 0 0
Omsättning 4 444 3 935 4 639 4 011 3 631 4 707 3 893 3 836 4 771 4 469
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 099 1 268 1 123 1 000 908 941 779 759 954 1 117
Personalkostnader per anställd (tkr) 342 353 152 369 140 343 288 305 313 315
Rörelseresultat, EBITDA 287 479 1 910 441 1 206 320 125 113 357 381
Nettoomsättningförändring 15,56% -15,26% 12,25% 10,16% -22,86% 20,91% 2,56% -20,44% 6,76% -%
Du Pont-modellen 7,54% 11,73% 6,55% 12,08% 3,19% 15,68% 5,05% 4,42% 21,84% 27,28%
Vinstmarginal 6,32% 11,56% 4,92% 10,00% 2,64% 5,65% 2,03% 1,98% 6,98% 8,10%
Bruttovinstmarginal 49,37% 51,64% 71,96% 72,02% 67,78% 69,00% 66,38% 64,36% 68,02% 70,93%
Rörelsekapital/omsättning 25,09% 27,65% 19,04% 18,85% 15,37% 13,70% 13,51% 13,51% 11,47% 9,96%
Soliditet 29,77% 27,92% 25,46% 22,00% 19,71% 35,78% 33,70% 31,09% 33,12% 32,65%
Kassalikviditet 215,69% 190,27% 178,90% 166,74% 154,86% 158,27% 148,07% 135,39% 145,61% 138,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...