Visa allt om Alpharay Teknik AB
Visa allt om Alpharay Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 919 2 961 2 530 2 863 3 061 3 049 2 594 2 637 2 476 2 550
Övrig omsättning - - 15 20 15 18 44 1 35 30
Rörelseresultat (EBIT) 654 373 146 399 514 405 42 96 183 349
Resultat efter finansnetto 585 362 147 403 514 406 43 132 214 362
Årets resultat 279 212 442 219 281 222 31 69 114 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 451 131 1 716 1 716 1 711 1 000 1 3 6 8
Omsättningstillgångar 1 315 989 1 336 1 329 1 242 1 381 2 118 2 341 2 142 1 979
Tillgångar 1 766 1 120 3 052 3 044 2 953 2 381 2 119 2 344 2 148 1 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 824 545 2 799 2 356 2 138 1 957 1 835 1 874 1 855 1 791
Obeskattade reserver 211 90 0 423 321 191 89 89 55 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 730 485 253 264 494 233 196 381 238 195
Skulder och eget kapital 1 766 1 120 3 052 3 044 2 953 2 381 2 119 2 344 2 148 1 987
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 384 - - 420 420 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 503 316 0 420 420 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 186 113 121 207 207 207 281 318 200 191
Utdelning till aktieägare 0 0 2 466 0 0 100 100 70 50 50
Omsättning 3 919 2 961 2 545 2 883 3 076 3 067 2 638 2 638 2 511 2 580
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 919 2 961 2 530 2 863 3 061 3 049 2 594 2 637 2 476 2 550
Personalkostnader per anställd (tkr) 690 448 509 629 634 633 714 749 634 624
Rörelseresultat, EBITDA 654 373 146 399 514 406 44 98 185 353
Nettoomsättningförändring 32,35% 17,04% -11,63% -6,47% 0,39% 17,54% -1,63% 6,50% -2,90% -%
Du Pont-modellen 37,03% 33,30% 4,82% 13,24% 17,44% 17,01% 2,03% 6,02% 10,01% 18,22%
Vinstmarginal 16,69% 12,60% 5,81% 14,08% 16,82% 13,28% 1,66% 5,35% 8,68% 14,20%
Bruttovinstmarginal 39,65% 38,91% 48,06% 52,67% 51,42% 48,70% 46,95% 50,28% 50,40% 51,14%
Rörelsekapital/omsättning 14,93% 17,02% 42,81% 37,20% 24,44% 37,65% 74,09% 74,33% 76,90% 69,96%
Soliditet 55,98% 54,93% 91,71% 87,64% 80,41% 88,10% 89,69% 82,68% 88,20% 90,17%
Kassalikviditet 107,95% 131,96% 446,64% 394,70% 190,89% 469,10% 937,24% 543,83% 791,18% 904,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...