Visa allt om MLHQ-Konsult AB
Visa allt om MLHQ-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 41 593 721 659 529 463 658 133 240 221
Övrig omsättning - 262 175 13 - - - 4 238 773 752
Rörelseresultat (EBIT) -111 97 29 -12 -77 -197 -116 2 294 335 106
Resultat efter finansnetto -129 183 142 -43 -81 -216 -101 2 418 276 53
Årets resultat -129 250 65 -43 9 4 -1 984 51 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 187 2 187 2 254 2 296 2 630 2 700 2 769 2 839 3 253 3 279
Omsättningstillgångar 387 700 1 025 1 251 59 304 1 223 2 420 158 111
Tillgångar 2 574 2 887 3 279 3 546 2 689 3 003 3 993 5 259 3 411 3 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 944 2 073 1 973 2 107 1 959 1 950 2 246 2 597 1 613 1 577
Obeskattade reserver 0 0 67 0 0 225 541 692 147 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 406 451 787 800 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 224 363 452 639 730 828 1 206 1 970 1 651 1 648
Skulder och eget kapital 2 574 2 887 3 279 3 546 2 689 3 003 3 993 5 259 3 411 3 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 434 - 240 - 227 281 1 134 123 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 425 0 210 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 160 204 115 137 146 171 793 98 147
Utdelning till aktieägare 0 0 150 200 0 0 300 350 0 15
Omsättning 41 855 896 672 529 463 658 4 371 1 013 973
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 41 593 721 659 529 463 658 133 240 221
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 604 648 380 402 450 550 1 932 242 439
Rörelseresultat, EBITDA -111 109 71 85 -7 -127 -46 2 294 361 132
Nettoomsättningförändring -93,09% -17,75% 9,41% 24,57% 14,25% -29,64% 394,74% -44,58% 8,60% -%
Du Pont-modellen -4,31% 7,00% 5,22% -0,11% -2,86% -6,53% -2,30% 46,00% 9,82% 3,13%
Vinstmarginal -270,73% 34,06% 23,72% -0,61% -14,56% -42,33% -13,98% 1 818,80% 139,58% 47,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 397,56% 56,83% 79,47% 92,87% -126,84% -113,17% 2,58% 338,35% -622,08% -695,48%
Soliditet 75,52% 71,80% 61,76% 59,42% 72,85% 70,46% 66,23% 58,86% 50,39% 50,02%
Kassalikviditet 172,77% 192,84% 226,77% 195,77% 8,08% 36,71% 101,41% 122,84% 9,57% 6,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...