Visa allt om Kom i Kapp AB
Visa allt om Kom i Kapp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 489 32 549 28 748 24 850 24 375 24 934 21 592 22 862 26 984 27 387
Övrig omsättning - - - - - - 192 93 66 222
Rörelseresultat (EBIT) 4 859 4 665 4 437 3 064 1 656 1 236 335 -1 180 253 1 091
Resultat efter finansnetto 4 937 4 764 4 431 3 024 1 504 1 033 51 -1 505 148 981
Årets resultat 2 751 2 718 2 687 1 697 995 1 033 51 -1 405 98 498
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 578 678 292 332 459 826 870 1 130 1 534 1 328
Omsättningstillgångar 18 060 18 606 15 483 11 745 10 031 10 176 7 858 8 648 10 527 11 763
Tillgångar 18 639 19 284 15 775 12 077 10 490 11 002 8 727 9 777 12 061 13 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 409 7 058 4 340 2 903 3 746 2 751 931 880 2 285 4 952
Obeskattade reserver 4 497 3 307 2 046 989 245 0 0 0 100 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 350 550 680 930 2 180 3 176 4 189 3 686 1 150
Kortfristiga skulder 8 733 8 570 8 839 7 505 5 569 6 071 4 621 4 708 5 990 6 939
Skulder och eget kapital 18 639 19 284 15 775 12 077 10 490 11 002 8 727 9 777 12 061 13 091
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 441 184 504 524 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 439 3 612 3 619 2 782 3 397 3 476 3 166 3 811 4 359 4 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 542 1 602 1 515 1 130 1 497 1 691 1 476 1 847 2 089 1 880
Utdelning till aktieägare 4 800 4 400 0 1 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 489 32 549 28 748 24 850 24 375 24 934 21 784 22 955 27 050 27 609
Nyckeltal
Antal anställda 8 9 9 8 11 13 12 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 311 3 617 3 194 3 106 2 216 1 918 1 799 1 633 1 687 1 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 623 579 570 489 445 431 402 440 436 400
Rörelseresultat, EBITDA 5 069 4 824 4 596 3 266 1 878 1 475 787 -685 787 1 609
Nettoomsättningförändring 5,96% 13,22% 15,69% 1,95% -2,24% 15,48% -5,56% -15,28% -1,47% -%
Du Pont-modellen 26,64% 24,85% 28,37% 25,64% 15,82% 11,23% 3,84% -12,00% 3,66% 8,46%
Vinstmarginal 14,40% 14,73% 15,57% 12,46% 6,81% 4,96% 1,55% -5,13% 1,64% 4,04%
Bruttovinstmarginal 28,50% 30,66% 31,99% 28,83% 26,58% 26,02% 21,64% 27,40% 30,90% 29,50%
Rörelsekapital/omsättning 27,04% 30,83% 23,11% 17,06% 18,31% 16,46% 14,99% 17,23% 16,81% 17,61%
Soliditet 47,84% 49,98% 37,63% 30,07% 37,43% 25,00% 10,67% 9,00% 19,54% 38,10%
Kassalikviditet 165,56% 177,50% 131,72% 118,28% 140,49% 114,40% 88,42% 88,83% 84,41% 105,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...