Visa allt om Bengtsson & Portland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 522 403 506 953 337 169 153 407 20 48
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 207 202 -32 143 -163 72 -145 164 -76 -64
Resultat efter finansnetto 207 202 -32 142 -164 95 -125 126 -147 -60
Årets resultat 161 179 -32 142 -164 95 -125 122 -147 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 60 60 60 60 60 67 72 80 90
Omsättningstillgångar 373 274 90 230 65 259 210 358 199 277
Tillgångar 434 335 150 290 125 319 277 430 279 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 298 277 98 180 37 202 106 231 109 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 12 45 0 65 63 29 15 0
Kortfristiga skulder 135 50 40 65 87 52 107 170 155 111
Skulder och eget kapital 434 335 150 290 125 319 277 430 279 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 248 140 428 649 312 0 190 48 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 26 14 44 66 76 0 60 15 0 0
Utdelning till aktieägare 160 140 0 50 0 0 0 0 0 0
Omsättning 522 403 506 953 337 169 153 407 20 48
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 403 506 953 169 169 153 407 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 170 481 737 199 1 251 78 - -
Rörelseresultat, EBITDA 207 202 -32 143 -163 78 -138 172 -66 -55
Nettoomsättningförändring 29,53% -20,36% -46,90% 182,79% 99,41% 10,46% -62,41% 1 935,00% -58,33% -%
Du Pont-modellen 47,70% 60,30% -21,33% 49,31% -130,40% 29,78% -43,68% 39,53% -25,09% -16,08%
Vinstmarginal 39,66% 50,12% -6,32% 15,01% -48,37% 56,21% -79,08% 41,77% -350,00% -122,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,59% 55,58% 9,88% 17,31% -6,53% 122,49% 67,32% 46,19% 220,00% 345,83%
Soliditet 68,66% 82,69% 65,33% 62,07% 29,60% 63,32% 38,27% 53,72% 39,07% 69,75%
Kassalikviditet 276,30% 548,00% 225,00% 353,85% 74,71% 498,08% 196,26% 210,59% 128,39% 249,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...