Visa allt om P-A Emilson Agencies Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 14 534 286
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 -2 2 523 275
Resultat efter finansnetto 3 48 41 -2 2 166 2 023 2 059 1 967 2 755 10 525
Årets resultat -9 42 39 -7 2 122 2 019 2 039 1 947 2 548 10 442
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Omsättningstillgångar 2 761 2 733 2 943 2 508 2 560 3 007 2 841 4 515 7 790 17 792
Tillgångar 2 811 2 783 2 993 2 558 2 610 3 057 2 891 4 565 7 840 17 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 573 2 582 2 564 2 531 2 550 2 550 2 543 4 555 6 327 17 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 238 201 430 27 59 506 348 10 1 512 489
Skulder och eget kapital 2 811 2 783 2 993 2 558 2 610 3 057 2 891 4 565 7 840 17 842
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 2 000 4 000 4 000 15 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 14 534 286
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 14 534 286
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 -2 2 523 275
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -97,38% 86,71% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 45,50% 35,14% 58,99%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 14 835,71% 515,92% 3 680,07%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 32 178,57% 1 175,66% 6 050,00%
Soliditet 91,53% 92,78% 85,67% 98,94% 97,70% 83,42% 87,96% 99,78% 80,70% 97,26%
Kassalikviditet 1 160,08% 1 359,70% 684,42% 9 288,89% 4 338,98% 594,27% 816,38% 45 150,00% 515,21% 3 638,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...