Visa allt om Utec Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 164 036 158 200 168 022 178 554 161 888 184 754 94 789 111 815 144 521 155 568
Övrig omsättning - 428 4 421 - 8 250 7 266 8 300 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 836 -4 503 649 834 9 777 10 101 1 805 -2 851 10 759 10 373
Resultat efter finansnetto 1 625 -4 876 99 124 8 924 9 128 1 512 -3 298 10 771 10 223
Årets resultat 1 233 -3 850 215 21 6 506 6 678 1 090 -2 485 7 702 7 328
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 398 1 610 2 277 3 854 6 029 7 907 19 614 12 725 8 212 4 610
Omsättningstillgångar 87 964 69 407 79 643 86 623 79 755 63 318 57 944 33 411 49 937 48 438
Tillgångar 97 362 71 016 81 920 90 477 85 784 71 225 77 557 46 136 58 149 53 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 672 31 161 34 411 34 196 34 175 27 669 20 783 19 692 22 177 19 764
Minoritetsintressen 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 089 1 302 1 302 804 192 98 911 911
Långfristiga skulder 15 305 11 657 11 865 19 110 13 815 8 985 19 897 8 421 7 574 963
Kortfristiga skulder 39 663 28 199 34 555 35 869 36 492 33 767 36 687 17 924 27 487 31 412
Skulder och eget kapital 97 362 71 016 81 920 90 477 85 784 71 225 77 557 46 136 58 149 53 049
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 3 987 3 246 0 1 270 1 514 2 271 1 559 1 385 1 683 1 667
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 25 641 34 701 37 668 34 721 33 514 35 230 23 592 24 371 26 574 23 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 452 16 040 15 698 15 344 15 044 16 195 10 962 11 700 13 973 11 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 164 036 158 628 172 443 178 554 170 138 192 020 103 089 111 815 144 521 155 568
Nyckeltal
Antal anställda 64 82 84 95 89 93 62 64 72 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 563 1 929 2 000 1 880 1 819 1 987 1 529 1 747 2 007 2 393
Personalkostnader per anställd (tkr) 690 677 655 553 578 596 597 601 605 587
Rörelseresultat, EBITDA 2 471 -3 082 2 798 3 287 12 310 16 197 3 253 -1 568 11 926 11 686
Nettoomsättningförändring 3,69% -5,85% -5,90% 10,29% -12,38% 94,91% -15,23% -22,63% -7,10% -%
Du Pont-modellen 1,96% -6,23% 0,95% 1,06% 11,52% 14,27% 2,47% -5,99% 19,08% 19,79%
Vinstmarginal 1,16% -2,80% 0,46% 0,54% 6,11% 5,50% 2,02% -2,47% 7,68% 6,75%
Bruttovinstmarginal 38,36% 46,20% 45,40% 42,87% 45,29% 43,66% 44,80% 50,88% 46,45% 44,20%
Rörelsekapital/omsättning 29,45% 26,05% 26,83% 28,43% 26,72% 15,99% 22,43% 13,85% 15,53% 10,94%
Soliditet 42,80% 43,88% 42,01% 37,80% 39,84% 38,85% 26,80% 42,68% 38,14% 37,26%
Kassalikviditet 89,69% 96,58% 121,83% 110,81% 100,22% 83,17% 67,43% 88,79% 86,13% 77,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 800
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 800
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 2 060 1 752
Omsättningstillgångar 1 203 1 203 603 603 603 603 393 393 393 5 985
Tillgångar 13 263 3 263 2 663 2 663 2 663 2 663 2 453 2 453 2 453 7 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 262 3 263 2 663 2 663 2 663 2 663 2 454 2 453 2 453 7 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 13 263 3 263 2 663 2 663 2 663 2 663 2 453 2 453 2 453 7 737
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,04% 100,00% 100,00% 100,01%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...