allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Utec Aktiebolag

ORG.NR: 556335-0981
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 158 200 168 022 178 554  
  Övrig omsättning (TKR) 428 4 421 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -4 503 649 834  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -4 876 99 124  
  Årets resultat (TKR) -3 850 215 21  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 610 2 277 3 854  
  Omsättningstillgångar (TKR) 69 407 79 643 86 623  
  Tillgångar (TKR) 71 016 81 920 90 477  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 31 161 34 411 34 196  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 1 089 1 302  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 657 11 865 19 110  
  Kortfristiga skulder (TKR) 28 199 34 555 35 869  
  Skulder och eget kapital (TKR) 71 016 81 920 90 477  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 3 246 0 1 270  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 34 701 37 668 34 721  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 16 040 15 698 15 344  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 82 84 95  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 929 2 000 1 880  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 677 655 553  
  Nettoomsättningförändring -5,85 % -5,90 % 10,29 %  
  Vinstmarginal -2,80 % 0,46 % 0,54 %  
  Bruttovinstmarginal 46,20 % 45,40 % 42,87 %  
  Soliditet 43,88 % 42,01 % 37,80 %  
  Kassalikviditet 96,58 % 121,83 % 110,81 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 0 0 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 0 0 0  
  Årets resultat (TKR) 0 0 0  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 2 060 2 060 2 060  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 203 603 603  
  Tillgångar (TKR) 3 263 2 663 2 663  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 3 263 2 663 2 663  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Skulder och eget kapital (TKR) 3 263 2 663 2 663  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0           0  
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Kassalikviditet                                
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X