Visa allt om Dennis Edlund Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 390 408 496 439 479 452 415 443 334 361
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 37 102 137 -63 5 37 -11 29 -128 -79
Resultat efter finansnetto 37 102 138 -62 7 37 -11 31 -122 -77
Årets resultat 37 102 138 -62 7 37 -11 31 -123 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 471 432 334 200 253 227 210 242 238 343
Tillgångar 471 432 334 200 253 227 210 242 238 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 381 343 242 104 116 109 72 83 52 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 91 89 93 97 138 118 138 159 186 183
Skulder och eget kapital 471 432 334 200 253 227 210 242 238 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 162 162 231 300 282 242 242 220 242 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 51 51 73 94 89 76 76 70 78 122
Utdelning till aktieägare 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 390 408 496 439 479 452 415 443 334 361
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 390 408 496 439 479 452 415 443 334 361
Personalkostnader per anställd (tkr) 264 247 322 413 401 349 380 346 395 386
Rörelseresultat, EBITDA 37 102 137 -61 7 37 -11 29 -128 -79
Nettoomsättningförändring -4,41% -17,74% 12,98% -8,35% 5,97% 8,92% -6,32% 32,63% -7,48% -%
Du Pont-modellen 7,86% 23,61% 41,32% -31,00% 2,77% 16,30% -5,24% 12,81% -50,84% -22,45%
Vinstmarginal 9,49% 25,00% 27,82% -14,12% 1,46% 8,19% -2,65% 7,00% -36,23% -21,33%
Bruttovinstmarginal 92,05% 94,36% 97,78% 90,66% 95,41% 97,12% 98,31% 95,03% 96,71% 98,34%
Rörelsekapital/omsättning 97,44% 84,07% 48,59% 23,46% 24,01% 24,12% 17,35% 18,74% 15,57% 44,32%
Soliditet 80,89% 79,40% 72,46% 52,00% 45,85% 48,02% 34,29% 34,30% 21,85% 46,94%
Kassalikviditet 517,58% 485,39% 359,14% 206,19% 183,33% 192,37% 152,17% 152,20% 127,96% 187,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...