Visa allt om Dennis Edlund Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 408 496 439 479 452 415 443 334 361 317
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 137 -63 5 37 -11 29 -128 -79 -143
Resultat efter finansnetto 102 138 -62 7 37 -11 31 -122 -77 -79
Årets resultat 102 138 -62 7 37 -11 31 -123 -77 -123
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 432 334 200 253 227 210 242 238 343 322
Tillgångar 432 334 200 253 227 210 242 238 343 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 343 242 104 116 109 72 83 52 161 238
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 93 97 138 118 138 159 186 183 85
Skulder och eget kapital 432 334 200 253 227 210 242 238 343 322
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 162 231 300 282 242 242 220 242 264 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 51 73 94 89 76 76 70 78 122 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 408 496 439 479 452 415 443 334 361 317
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 408 496 439 479 452 415 443 334 361 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 322 413 401 349 380 346 395 386 387
Rörelseresultat, EBITDA 102 137 -61 7 37 -11 29 -128 -79 -143
Nettoomsättningförändring -17,74% 12,98% -8,35% 5,97% 8,92% -6,32% 32,63% -7,48% 13,88% -%
Du Pont-modellen 23,61% 41,32% -31,00% 2,77% 16,30% -5,24% 12,81% -50,84% -22,45% -24,84%
Vinstmarginal 25,00% 27,82% -14,12% 1,46% 8,19% -2,65% 7,00% -36,23% -21,33% -25,24%
Bruttovinstmarginal 94,36% 97,78% 90,66% 95,41% 97,12% 98,31% 95,03% 96,71% 98,34% 93,06%
Rörelsekapital/omsättning 84,07% 48,59% 23,46% 24,01% 24,12% 17,35% 18,74% 15,57% 44,32% 74,76%
Soliditet 79,40% 72,46% 52,00% 45,85% 48,02% 34,29% 34,30% 21,85% 46,94% 73,91%
Kassalikviditet 485,39% 359,14% 206,19% 183,33% 192,37% 152,17% 152,20% 127,96% 187,43% 378,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...