Visa allt om Cejie & Marmander Fastighetsaktiebolag
Visa allt om Cejie & Marmander Fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -23 -11 -22 -21 -19 -16 -12 -21 -1
Resultat efter finansnetto -10 -33 15 -616 324 288 299 288 277 338
Årets resultat -10 -33 11 -1 525 239 212 279 239 220 242
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 445 2 221 2 059 1 846 1 657 1 484
Omsättningstillgångar 644 654 883 1 781 57 42 14 28 24 6
Tillgångar 644 654 883 1 781 2 502 2 263 2 073 1 874 1 680 1 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 145 179 968 2 493 2 255 2 064 1 786 1 547 1 327
Obeskattade reserver 500 500 500 500 0 0 0 80 125 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 9 205 313 9 9 9 9 9 9
Skulder och eget kapital 644 654 883 1 781 2 502 2 263 2 073 1 874 1 680 1 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 0 0 22 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -23 -11 -22 -21 -19 -16 -12 -21 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,52% 81,80% 64,44% 75,04% 99,64% 99,65% 99,57% 98,38% 97,44% 96,49%
Kassalikviditet 7 155,56% 7 266,67% 430,73% 569,01% 633,33% 466,67% 155,56% 311,11% 266,67% 66,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...