Visa allt om VESTIGO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786 1 509
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 93 31 33 94 341 72 189 5 0
Resultat efter finansnetto -62 87 32 37 95 352 81 186 2 -6
Årets resultat 23 52 22 27 66 197 84 132 6 2
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 465 488 393 431 433 346 177 14 10
Omsättningstillgångar 264 166 53 141 123 457 298 372 804 631
Tillgångar 579 631 541 534 554 890 644 549 817 641
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 487 463 411 390 363 516 440 355 224 218
Obeskattade reserver 20 112 92 92 92 92 10 45 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 55 37 52 99 281 195 149 549 379
Skulder och eget kapital 579 631 541 534 554 890 644 549 817 641
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 213 376 280 387 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 157 87 69 97 335 355 252 285 302 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 19 20 19 75 129 127 171 195 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 220 120 0 0 0
Omsättning 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786 1 509
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786 1 509
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 107 89 117 410 699 757 753 924 730
Rörelseresultat, EBITDA -114 93 31 33 96 344 75 192 10 3
Nettoomsättningförändring -44,23% 43,31% -11,80% -59,24% -56,69% 10,41% -4,45% -3,19% 18,36% -%
Du Pont-modellen -10,71% 14,90% 5,91% 6,93% 17,15% 39,44% 12,58% 34,61% 0,73% 0,00%
Vinstmarginal -27,31% 23,10% 11,27% 11,49% 12,03% 19,24% 4,90% 10,99% 0,34% 0,00%
Bruttovinstmarginal 81,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 84,14% 27,27% 5,63% 27,64% 3,04% 9,65% 6,23% 12,90% 14,28% 16,70%
Soliditet 86,80% 87,22% 88,50% 85,73% 77,76% 65,60% 69,44% 70,56% 31,38% 39,06%
Kassalikviditet 361,64% 301,82% 143,24% 271,15% 124,24% 162,63% 152,82% 249,66% 146,45% 166,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...