Visa allt om VESTIGO Aktiebolag
Visa allt om VESTIGO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 340 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 126 -114 93 31 33 94 341 72 189 5
Resultat efter finansnetto 126 -62 87 32 37 95 352 81 186 2
Årets resultat 75 23 52 22 27 66 197 84 132 6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 315 465 488 393 431 433 346 177 14
Omsättningstillgångar 407 264 166 53 141 123 457 298 372 804
Tillgångar 721 579 631 541 534 554 890 644 549 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 561 487 463 411 390 363 516 440 355 224
Obeskattade reserver 50 20 112 92 92 92 92 10 45 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 73 55 37 52 99 281 195 149 549
Skulder och eget kapital 721 579 631 541 534 554 890 644 549 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 97 - 0 0 - 0 213 376 280 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 157 87 69 97 335 355 252 285 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 22 19 20 19 75 129 127 171 195
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 220 120 0 0
Omsättning 340 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 340 227 407 284 322 790 1 824 1 652 1 729 1 786
Personalkostnader per anställd (tkr) 118 181 107 89 117 410 699 757 753 924
Rörelseresultat, EBITDA 126 -114 93 31 33 96 344 75 192 10
Nettoomsättningförändring 49,78% -44,23% 43,31% -11,80% -59,24% -56,69% 10,41% -4,45% -3,19% -%
Du Pont-modellen 17,48% -10,71% 14,90% 5,91% 6,93% 17,15% 39,44% 12,58% 34,61% 0,73%
Vinstmarginal 37,06% -27,31% 23,10% 11,27% 11,49% 12,03% 19,24% 4,90% 10,99% 0,34%
Bruttovinstmarginal 97,94% 81,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,35% 84,14% 27,27% 5,63% 27,64% 3,04% 9,65% 6,23% 12,90% 14,28%
Soliditet 83,22% 86,80% 87,22% 88,50% 85,73% 77,76% 65,60% 69,44% 70,56% 31,38%
Kassalikviditet 234,55% 361,64% 301,82% 143,24% 271,15% 124,24% 162,63% 152,82% 249,66% 146,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...