Visa allt om Mindnet AB
Visa allt om Mindnet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 095 1 629 1 795 1 414 1 331 1 408 1 703 1 582 1 808 1 231
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -177 84 196 95 54 459 429 127 219
Resultat efter finansnetto 807 710 380 347 295 187 607 687 137 222
Årets resultat 886 822 337 232 211 139 478 479 97 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 506 252 475 596 300 842 1 211 677 290 219
Omsättningstillgångar 1 179 978 881 693 927 453 828 613 646 590
Tillgångar 1 685 1 230 1 356 1 289 1 227 1 295 2 039 1 290 936 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 470 984 1 012 875 893 809 1 390 1 012 633 536
Obeskattade reserver 0 87 199 176 121 125 125 125 11 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 215 159 145 238 214 362 525 154 292 262
Skulder och eget kapital 1 685 1 230 1 356 1 289 1 227 1 295 2 039 1 290 936 809
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 430 370 239 400 818 431
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 50 75
Löner till övriga anställda 1 052 804 514 430 0 0 0 26 167 25
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 400 328 267 235 194 206 93 123 251 87
Utdelning till aktieägare 560 400 400 200 250 127 120 100 100 0
Omsättning 2 095 1 629 1 795 1 414 1 331 1 408 1 703 1 582 1 808 1 231
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 048 815 898 707 666 704 852 791 603 616
Personalkostnader per anställd (tkr) 760 603 429 368 353 320 205 282 431 318
Rörelseresultat, EBITDA -37 -170 95 216 122 82 487 457 156 247
Nettoomsättningförändring 28,61% -9,25% 26,94% 6,24% -5,47% -17,32% 7,65% -12,50% 46,87% -%
Du Pont-modellen 58,46% 57,72% 32,67% 27,15% 24,04% 21,24% 29,77% 64,03% 14,74% 27,56%
Vinstmarginal 47,02% 43,59% 24,68% 24,75% 22,16% 19,53% 35,64% 52,21% 7,63% 18,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,01% 50,28% 41,00% 32,18% 53,57% 6,46% 17,79% 29,01% 19,58% 26,65%
Soliditet 87,24% 85,52% 86,08% 77,95% 80,05% 69,58% 72,69% 85,43% 68,47% 67,23%
Kassalikviditet 548,37% 615,09% 607,59% 291,18% 433,18% 125,14% 157,71% 398,05% 221,23% 223,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...