Visa allt om Varbergs Maskiner Bernt Svensson Aktiebolag
Visa allt om Varbergs Maskiner Bernt Svensson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 29 72 114 311 268 101 745 813 674
Övrig omsättning 7 666 344 356 343 334 330 334 322 59 6
Rörelseresultat (EBIT) 6 243 -20 -78 8 148 -123 59 -42 -219 -289
Resultat efter finansnetto 6 144 -11 -77 12 168 -70 79 -43 -202 -282
Årets resultat 3 741 -11 -77 12 168 -70 79 -43 -202 -282
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 639 722 777 870 843 879 991 1 172 1 237
Omsättningstillgångar 6 952 651 577 623 805 956 1 427 1 550 1 516 1 838
Tillgångar 6 967 1 290 1 299 1 400 1 675 1 799 2 306 2 542 2 688 3 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 201 1 204 1 215 1 292 1 530 1 362 2 232 2 152 2 255 2 457
Obeskattade reserver 1 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518
Kortfristiga skulder 1 318 86 84 108 145 436 74 389 433 100
Skulder och eget kapital 6 967 1 290 1 299 1 400 1 675 1 799 2 306 2 542 2 688 3 075
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 240 33 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 010 120 120 120 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 250 0 800 0 60 0
Omsättning 7 716 373 428 457 645 598 435 1 067 872 680
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 50 29 72 114 - 268 101 - 813 674
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 044 121 127 130 - 249 33 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 257 64 24 101 237 -26 171 85 -92 -160
Nettoomsättningförändring -% -59,72% -36,84% -63,34% 16,04% 165,35% -86,44% -8,36% 20,62% -%
Du Pont-modellen 90,01% -0,62% -5,93% 0,86% 9,97% -3,72% 3,43% -0,67% -7,48% -8,52%
Vinstmarginal 12 542,00% -27,59% -106,94% 10,53% 53,70% -25,00% 78,22% -2,28% -24,72% -38,87%
Bruttovinstmarginal 86,00% 17,24% 94,44% 91,23% 51,45% 61,94% -4,95% 43,09% 43,42% 24,63%
Rörelsekapital/omsättning 11 268,00% 1 948,28% 684,72% 451,75% 212,22% 194,03% 1 339,60% 155,84% 133,21% 257,86%
Soliditet 76,50% 93,33% 93,53% 92,29% 91,34% 75,71% 96,79% 84,66% 83,89% 79,90%
Kassalikviditet 526,02% 661,63% 564,29% 403,70% 403,45% 161,93% 1 537,84% 342,16% 273,67% 1 555,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...