Visa allt om Lundin Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Lundin Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 66 213 53 023 43 085 37 614 26 859 33 151 25 778 29 818 32 916 33 481
Övrig omsättning 4 4 1 31 206 130 112 50 125 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 328 6 000 4 869 2 704 889 3 936 1 706 2 120 3 856 3 451
Resultat efter finansnetto 9 432 6 102 5 002 2 727 913 3 728 1 657 2 528 4 281 3 758
Årets resultat 5 773 4 022 3 571 1 436 982 2 273 1 087 1 473 2 235 2 866
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 362 10 424 10 773 10 916 6 550 2 026 1 926 2 328 2 665 2 969
Omsättningstillgångar 32 194 18 064 15 132 14 983 10 794 25 912 18 940 18 071 27 419 24 058
Tillgångar 42 557 28 488 25 906 25 899 17 344 27 937 20 866 20 398 30 085 27 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 920 4 147 4 125 2 554 1 418 2 436 2 963 1 876 2 904 3 668
Obeskattade reserver 8 349 6 406 5 545 5 168 4 485 4 982 4 423 4 304 3 934 2 824
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 288 17 935 16 235 18 178 11 441 20 520 13 480 14 218 23 247 20 535
Skulder och eget kapital 42 557 28 488 25 906 25 899 17 344 27 937 20 866 20 398 30 085 27 027
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 420 1 567 1 662 2 087 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 9 718 7 536 7 752 9 614 11 880
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 3 431 2 953 3 074 3 762 3 861
Utdelning till aktieägare 5 800 4 000 4 000 2 000 300 2 000 2 800 0 2 500 3 000
Omsättning 66 217 53 027 43 086 37 645 27 065 33 281 25 890 29 868 33 041 33 481
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 22 19 19 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 507 1 357 1 569 1 646 1 860
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 755 707 751 860 943
Rörelseresultat, EBITDA 9 622 6 349 5 280 2 987 1 158 4 512 2 297 2 722 4 480 4 417
Nettoomsättningförändring 24,88% 23,07% 14,55% 40,04% -18,98% 28,60% -13,55% -9,41% -1,69% -%
Du Pont-modellen 22,17% 21,42% 19,33% 10,90% 6,55% 14,49% 8,84% 14,62% 15,15% 14,27%
Vinstmarginal 14,25% 11,51% 11,62% 7,51% 4,23% 12,21% 7,16% 10,00% 13,85% 11,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,90% 0,24% -2,56% -8,49% -2,41% 16,26% 21,18% 12,92% 12,67% 10,52%
Soliditet 29,21% 32,10% 32,62% 24,57% 27,23% 21,86% 29,82% 24,39% 19,07% 21,09%
Kassalikviditet 113,81% 100,72% 93,21% 82,42% 94,34% 126,28% 140,50% 127,10% 117,95% 117,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...