Visa allt om Curt Loman Aktiebolag
Visa allt om Curt Loman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 924 3 226 1 552 3 788 1 317 8 138 25 764 7 608 215 522
Övrig omsättning - - - 760 77 23 7 57 74 109
Rörelseresultat (EBIT) 3 294 164 1 019 -98 42 -2 298 -940 -353 55
Resultat efter finansnetto 71 384 239 1 063 -42 66 -2 329 -967 -230 329
Årets resultat 71 384 239 1 063 -42 66 -2 329 -121 292 428
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 342 522 726 793 8 204 7 126
Omsättningstillgångar 5 915 6 004 5 781 6 391 4 561 4 613 5 197 7 501 675 2 222
Tillgångar 5 915 6 004 5 781 6 391 4 902 5 135 5 923 8 294 8 879 9 349
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 915 6 004 5 781 5 692 4 769 5 061 5 263 7 592 7 913 7 741
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 846 1 466
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 699 133 74 100 702 119 141
Skulder och eget kapital 5 915 6 004 5 781 6 391 4 902 5 135 5 923 8 294 8 879 9 349
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 4
Utdelning till aktieägare 160 160 160 150 140 250 0 0 200 120
Omsättning 2 924 3 226 1 552 4 548 1 394 8 161 25 771 7 665 289 631
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 788 1 317 8 138 25 764 7 608 215 522
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 175 - - 7 6 20
Rörelseresultat, EBITDA 3 294 164 1 019 28 246 -2 007 -620 -150 275
Nettoomsättningförändring -9,36% 107,86% -59,03% 187,62% -83,82% -68,41% 238,64% 3 438,60% -58,81% -%
Du Pont-modellen 1,20% 6,40% 4,13% 16,63% -0,88% 1,46% -38,66% -10,73% -2,57% 3,54%
Vinstmarginal 2,43% 11,90% 15,40% 28,06% -3,26% 0,92% -8,89% -11,70% -106,05% 63,41%
Bruttovinstmarginal 1,47% 10,45% 12,44% 11,06% 25,06% 4,67% -7,07% -5,80% 27,91% 89,08%
Rörelsekapital/omsättning 202,29% 186,11% 372,49% 150,26% 336,22% 55,78% 19,78% 89,37% 258,60% 398,66%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 89,06% 97,29% 98,56% 88,86% 91,54% 95,98% 94,09%
Kassalikviditet -% -% -% 164,09% 1 557,89% 2 587,84% 1 118,00% 140,74% 537,82% 1 514,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...