Visa allt om A Beck-Friis Desktop Ateljén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 24 42 21 14 21 39 44 183 145 134
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 22 -3 -19 -21 -1 -3 3 35 -12
Resultat efter finansnetto 5 22 -3 -19 -21 -1 -3 4 35 -12
Årets resultat 5 22 -3 -19 -19 -3 -3 3 35 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 3 4 6 8 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 115 98 78 83 98 118 124 181 114 154
Tillgångar 115 99 81 87 105 126 124 181 114 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 75 53 56 75 94 96 99 96 61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kortfristiga skulder 36 25 28 31 30 30 27 81 18 92
Skulder och eget kapital 115 99 81 87 105 126 124 181 114 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 42 21 14 21 39 44 183 145 134
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 39 44 183 145 134
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 11 9 9 9 10
Rörelseresultat, EBITDA 6 24 -1 -17 -19 0 -3 3 35 -12
Nettoomsättningförändring -42,86% 100,00% 50,00% -33,33% -46,15% -11,36% -75,96% 26,21% 8,21% -%
Du Pont-modellen 4,35% 22,22% -3,70% -21,84% -20,00% -0,79% -1,61% 1,66% 30,70% -7,79%
Vinstmarginal 20,83% 52,38% -14,29% -135,71% -100,00% -2,56% -4,55% 1,64% 24,14% -8,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,62% 95,24% 85,71% 100,00% 92,31% 59,09% 25,14% 44,14% 15,67%
Rörelsekapital/omsättning 329,17% 173,81% 238,10% 371,43% 323,81% 225,64% 220,45% 54,64% 66,21% 46,27%
Soliditet 69,57% 75,76% 65,43% 64,37% 71,43% 75,77% 77,42% 54,70% 84,21% 39,61%
Kassalikviditet 319,44% 392,00% 278,57% 267,74% 326,67% 393,33% 459,26% 223,46% 633,33% 167,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...