Visa allt om A Beck-Friis Desktop Ateljén Aktiebolag
Visa allt om A Beck-Friis Desktop Ateljén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 24 42 21 14 21 39 44 183 145
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 5 22 -3 -19 -21 -1 -3 3 35
Resultat efter finansnetto -15 5 22 -3 -19 -21 -1 -3 4 35
Årets resultat -15 5 22 -3 -19 -19 -3 -3 3 35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 4 6 8 0 0 0
Omsättningstillgångar 95 115 98 78 83 98 118 124 181 114
Tillgångar 95 115 99 81 87 105 126 124 181 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 80 75 53 56 75 94 96 99 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 36 25 28 31 30 30 27 81 18
Skulder och eget kapital 95 115 99 81 87 105 126 124 181 114
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 24 42 21 14 21 39 44 183 145
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 39 44 183 145
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 11 9 9 9
Rörelseresultat, EBITDA -16 6 24 -1 -17 -19 0 -3 3 35
Nettoomsättningförändring -95,83% -42,86% 100,00% 50,00% -33,33% -46,15% -11,36% -75,96% 26,21% -%
Du Pont-modellen -16,84% 4,35% 22,22% -3,70% -21,84% -20,00% -0,79% -1,61% 1,66% 30,70%
Vinstmarginal -1 600,00% 20,83% 52,38% -14,29% -135,71% -100,00% -2,56% -4,55% 1,64% 24,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,62% 95,24% 85,71% 100,00% 92,31% 59,09% 25,14% 44,14%
Rörelsekapital/omsättning 6 400,00% 329,17% 173,81% 238,10% 371,43% 323,81% 225,64% 220,45% 54,64% 66,21%
Soliditet 67,37% 69,57% 75,76% 65,43% 64,37% 71,43% 75,77% 77,42% 54,70% 84,21%
Kassalikviditet 306,45% 319,44% 392,00% 278,57% 267,74% 326,67% 393,33% 459,26% 223,46% 633,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...