Visa allt om Suncat Sweden Aktiebolag
Visa allt om Suncat Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 15 23 25 36 114 151
Övrig omsättning - - - - 6 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 -43 -43 -35 -20 -4 -9 -6 38 76
Resultat efter finansnetto 55 28 -12 12 35 12 152 -116 153 152
Årets resultat 43 24 -12 9 26 9 152 -54 109 108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 165 172 258 281 588 557 367 316 407
Omsättningstillgångar 511 534 657 728 838 584 655 778 1 109 1 074
Tillgångar 601 699 829 985 1 119 1 172 1 212 1 145 1 425 1 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 525 657 819 953 1 055 1 173 1 071 1 225 1 216
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 190 174 172 167 166 117 39 74 100 165
Skulder och eget kapital 601 699 829 985 1 119 1 172 1 212 1 145 1 425 1 481
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 50 100 100
Omsättning 0 0 0 0 21 23 25 36 114 151
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 15 23 25 36 114 151
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 4
Rörelseresultat, EBITDA -30 -43 -43 -35 -20 -4 -7 -4 41 79
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -34,78% -8,00% -30,56% -68,42% -24,50% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 3,13% 1,02% 12,79% 2,18% 10,74% 10,26%
Vinstmarginal -% -% -% -% 233,33% 52,17% 620,00% 69,44% 134,21% 100,66%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,72% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 4 480,00% 2 030,43% 2 464,00% 1 955,56% 885,09% 601,99%
Soliditet 68,55% 75,11% 79,25% 83,15% 85,17% 90,02% 96,78% 93,54% 91,02% 86,97%
Kassalikviditet 268,95% 306,90% 381,98% 435,93% 504,82% 499,15% 1 679,49% 1 051,35% 1 109,00% 493,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...