Visa allt om Evidens International Aktiebolag
Visa allt om Evidens International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 61 664 374 209 314 220 295 483 637 405
Övrig omsättning - - - - 38 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 89 -13 3 75 -101 -38 143 128 11
Resultat efter finansnetto -54 124 10 14 32 -75 14 133 -4 78
Årets resultat -54 102 10 10 32 -75 14 85 -45 71
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 22 22 22 22 25 8 13 20 12
Omsättningstillgångar 286 360 242 246 263 501 494 506 576 700
Tillgångar 308 382 265 268 285 526 502 520 595 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 315 213 203 193 161 336 441 452 597
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 68 52 65 92 365 166 78 143 115
Skulder och eget kapital 308 382 265 268 285 526 502 520 595 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 24 29 0 115 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 125 6 15 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 11 15 2 16 27 35 29 43 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 120 96 100
Omsättning 61 664 374 209 352 220 295 483 637 405
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 61 664 374 209 314 220 295 483 319 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 143 188 40 67 86 115 85 117 59
Rörelseresultat, EBITDA -65 89 -13 3 78 -96 -33 149 134 18
Nettoomsättningförändring -90,81% 77,54% 78,95% -33,44% 42,73% -25,42% -38,92% -24,18% 57,28% -%
Du Pont-modellen -17,21% 32,46% 3,77% 5,22% 85,26% -12,17% 3,19% 29,23% 24,71% 16,15%
Vinstmarginal -86,89% 18,67% 2,67% 6,70% 77,39% -29,09% 5,42% 31,47% 23,08% 28,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 390,16% 43,98% 50,80% 86,60% 54,46% 61,82% 111,19% 88,61% 67,97% 144,44%
Soliditet 84,42% 82,46% 80,38% 75,75% 67,72% 30,61% 66,93% 84,81% 75,97% 83,85%
Kassalikviditet 595,83% 529,41% 465,38% 378,46% 285,87% 137,26% 297,59% 648,72% 402,80% 608,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...